BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Nabudowany siewnik AD-P Super

Zestawienie

AD-P Super

Pneumatyczny nabudowany siewnik AD-P Super o szerokościach roboczych 3 m i 4 m,  jest szczególnie przydatny w gospodarstwach o areale upraw od  200 ha do 500 ha oraz w firmach świadczących usługi.