BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Siewnik Zayena z redlicami widłowymi

Wyposażenie

Oświetlenie robocze LED

Amazone Zinkenschar-Sämaschine Cayena, LED-Arbeitsbeleuchtung

Do bezpiecznej pracy w godzinach wieczornych i nocnych służą opcjonalne reflektory robocze w technologii LED, które oświetlają strefę pracy i zapewniają widok na obrabiane pole. Również strefa dłut redlic jest doskonale widoczna. Oświetlenie można włączyć przez terminal obsługowy.

Źródła prędkości

Amazone Zinkenschar-Sämaschine Cayena, Geschwindigkeitsquellen

Do regulacji oraz do napędu dozownika można wykorzystać prędkość jazdy ustalaną przez czujnik radarowy lub sygnał prędkości z GPS. Alternatywnie jako źródło prędkości może do tego służyć także sygnał prędkości  podawany z ciągnika przez kabel sygnału.

Nadzór przewodów nasiennych

Amazone Zinkenschar-Sämaschine Cayena, Saatleitungsüberwachung

Kolejnym, przemyślanym systemem asystowania jest opcjonalne nadzorowanie przewodów nasiennych, które natychmiast rozpoznaje wszelkie blokady w przewodach i na redlicach. Bezpośrednio za głowicą rozdzielającą czujniki kontrolują przepływ ziarna w wężach przewodów nasiennych. Włączone ścieżki technologiczne są automatycznie rozpoznawane przez system. Jest to elegancka możliwość kontrolowania wyników pracy szczególnie wyjątkowo długie dni na polu.

Znakowanie ścieżek technologicznych

Amazone Zinkenschar-Sämaschine Cayena, Fahrgassenmarkierung

Znakowanie ścieżek technologicznych wyraźnie oznacza ścieżki dużymi talerzami ta, że ścieżki są widoczne już przed wschodami. Poprawia to przegląd pola przy zakładaniu ścieżek i jest konieczne przy opryskach przedsiewnych.

Spulchniacze śladów

Amazone Zinkenschar-Sämaschine Cayena, Spurlockerer

Do pracy z Cayena na niezaoranych, niezagęszczonych powierzchniach oferowane są opcjonalne spulchniacze śladów. Koleiny utworzone przez koła ciągnika są wtedy rozrywane i wyrównywane

Poprzedzające koła kopiujące

Amazone Zinkenschar-Sämaschine Cayena, Vorlaufende Tasträder

Do pracy w trudnych warunkach siewnik Cayena może być dodatkowo wyposażony w poprzedzające koła kopiujące.

Poprzedzające talerze tnące

Amazone Zinkenschar-Sämaschine Cayena, Vorlaufende Schneidscheiben

Talerze tnące nadają się do wstępnego odcinania i oddzielania gleby przy dużej ilości słomy i jej złym rozdzieleniu na polu.

Zagarniacz

Aby przy trudnych i mokrych warunkach pracy możliwe było zagarnianie po kołach pierścieni klinowych, do dyspozycji jest tylny zagarniacz.