BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE
AMAZONE @ facebook

AMAZONE @ youtube

AMAZONE @ instagram


BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Innowacje z Amazone

Srebrny medal Agritechnica 2017 dla SwingStop pro.

Amazone: Agritechnica-Silbermedaille 2017 für SwingStop pro.

Srebrny medal nr 1 Amazonen-Werke uzyskały za "SwingStop pro" stworzony we współpracy z firmą Rometron. Tym samym wyróżniono innowację, która dba o jeszcze bardziej precyzyjne prowadzenie belki polowej w nowoczesnych opryskiwaczach do ochrony roślin. SwingStop pro obejmuje aktywne tłumienie wstrząsów SwingStop połączone z nowym systemem rozpylaczy, pracujących na zasadzie modulacji szerokości impulsów-modulacji częstotliwości(PWFM). Z pomocą oprogramowania oraz czujników przyspieszenia SwingStop pro wylicza w czasie rzeczywistym względną prędkość każdego pojedynczego rozpylacza, porównuje ją do prędkości jazdy opryskiwacza i w czasie milisekund steruje zmianami aplikowanej dawki. W taki sposób mogą być eliminowane wszelkie wielkości zakłóceń wynikających z horyzontalnych ruchów belki polowej. Prowadzi to do nieosiągalnej dotychczas dokładności aplikacji na całej szerokości roboczej opryskiwacza polowego.

Srebrny medal Agritechnica 2017 dla SmartService 4.0.

Amazone: Agritechnica-Silbermedaille 2017 für SmartService 4.0.

W otoczeniu coraz bardziej kompleksowych maszyn rolniczych Amazone wykorzystuje przez SmartService 4.0 najnowszą technologię Augmented Reality- oraz Virtual Reality, aby poprzez usługi serwisowe przyspieszyć procesy uczenia, szkolenia i wykonywania napraw przez swoich klientów a także wspierać ich w pracach konserwacyjnych. Dzięki SmartService 4.0 można na przykład połączyć cyfrowo i w czasie rzeczywistym mechaników partnerów serwisowych Amazone w dowolnym miejscu na świecie, wykonujących skomplikowane naprawy lub przeglądy ze specjalistami serwisowymi Amazone. Przez takie połączenie wykonywane Tabletem-PC, smartfonem lub okularami z transmisją danych, jest możliwe wspieranie mechaników serwisowych wiedzą ekspertów fabrycznych.

Srebrny medal Agritechnica 2017 dla agrirouter.

Amazone: Agritechnica-Silbermedaille 2017 für den agrirouter

Srebrny medal nr 3 firma Amazone otrzymała razem z DKE-Data GmbH & Co. KG oraz znanymi producentami techniki rolniczej za agrirouter. Agrirouter jest opartą na internecie platformą wymiany przez rolników i przedsiębiorców wszystkich danych roboczych między ich maszynami - niezależnie od producentów - oraz wszelkich zastosowań oprogramowania rolniczego. Upraszcza to nie tylko wymianę informacji o przebiegach procesów roboczych ale redukuje nakłady na zarządzanie i poprawia ekonomikę. Równocześnie agrirouter przenosi rolników i przedsiębiorców na pozycję, która umożliwia optymalizację procesów produkcyjnych od początku do końca. Z punktu widzenia praktyków ma tę istotną zaletę, iż pozwala zawsze utrzymywać pełną kontrolę nad swoimi danymi.

Maszyna roku 2018: Zaczepiany opryskiwacz polowy UX 01

Maschine des Jahres 2018: Die Anhängefeldspritze UX 01

Na Agritechnica 2017 nowy zaczepiany opryskiwacz polowy AmazoneUX 01 zostały uznany za 'Maszynę roku 2018´. Nadane tego wyróżnienia za innowację nastąpiło przez redaktorów czasopism techniki rolniczej zgromadzonych Niemieckim Rolniczym dlv oraz ich kolegów z różnych międzynarodowych wydawnictw rolniczych.
Nowa generacja zaczepianych opryskiwaczy polowych  UX 01 oferuje jeszcze więcej precyzji i wydajności a także wyższy komfort obsługi. Oferowane są ze zbiornikami o pojemności 4.200 l, 5.200 l alb 6.200 l. Przy całkowicie nowej koncepcji obsługi oraz z innowacyjnym prowadzeniem belki polowej o szerokości od 21 do 40 m  opryskiwacz UX 01 jest komfortowy aż do ostatniego szczegółu.
Do ważniejszych innowacji UX 01 zalicza się ustawienie maszyny przez SmartCenter oraz prowadzenie belki polowej ContourControl z SwingStop. ContourControl z SwingStop optymalnie prowadzi belkę polową nad polem. Przy pomocy pracujących aktywnie siłowników hydraulicznych i elektroniki wyrównywane są wahania belki polowej i zapewniona jest jej całkowicie spokojna pozycja.

 

      
Kliknij tutaj aby uzyskać pełnę informację na temat UX 01 oraz innych nowości Amazone na Agritechnica 2017.

Maszyna roku 2017: Agregat uprawowo siewny Cataya

Maschine des Jahres 2017: Säkombination Cataya

Zaprezentowany przez Amazone nowy, mechaniczny agregat uprawowo siewny Cataya został na targach techniki rolniczej Sima 2017 w Paryżu wyróżniony jako ´Maszyna roku´. Tytuł ´Maszyna roku´ jest specjalnym wyróżnieniem za innowacje, które jest przyznawane przez Jury złożone z dziennikarzy zajmujących się fachową prasą w dziedzinie techniki rolniczej w różnych krajach europejskich. Tegoroczne przyznanie zostało zorganizowane przez francuskie czasopismo„Terre-Net“ we współpracy z Niemieckim Wydawnictwem Rolniczym (DLV)
Cataya jest bardzo wydajnym agregatem uprawowo siewnym przeznaczonym dla profesjonalnych gospodarstw rolnych złożonym z nabudowanego siewnika Cataya 3000 Super, który może być do wyboru połączony z nową broną wirnikową KE 3001 lub z kultywatorami wirnikowymi KG zgl. KX 3001. Do ważniejszych nowości Cataya zalicza się system dozowania Precis, dokonywanie ustawień przez SmartCenter, elektryczny napęd dozownika oraz sterowanie maszyny z ISOBUS. Poza tym Cataya, jako mechaniczny agregat uprawowo siewny dysponuje dużą pojemnością zbiornika.       

Srebrny medal Agritechnica 2015 dla AmaSpot

Amazone, Silbermedaille 2015 für AmaSpot

AmaSpot jest sterowanym czujnikami włączaniem poszczególnych rozpylaczy z techniką antyznoszeniową. AmaSpot to innowacja, którą Amazone stworzyła wspólnie z firmami Rometron i Agrotop. Do najważniejszych nowości należą montowane na belce polowej czujniki fluorescencyjne GreenSense, z których pomocą można badać całą powierzchnię pola z rozróżnieniem gleby pokrytej roślinami i nieporośniętej. System dysponuje również rozpylaczami z modulacją szerokości impulsów, które mogą otwierać się i zamykać w ułamku sekundy a tym samym być bardzo dokładnie włączane oraz wyłączne przy prędkościach jazdy do 20 km/h. Współdziałanie czujników i rozpylaczy pozwala na dokładną, punktową aplikację herbicydów na powierzchnię docelową - aż do pojedynczej rośliny: Czujnik rozpoznaje zieloną roślinę a rozpylacz aplikuje herbicyd dokładnie we właściwe miejsce. Dzięki temu można z AmaSpot zrezygnować z podawania herbicydów na całej powierzchni pola i aplikować je tam, gdzie jest to rzeczywiście uwarunkowane przez chwasty lub wschodzące niedomłoty. Przy stosowaniu środków Glyphosat można porównywalnie oszczędzić od 20 do 80%.

(Video o AmaSpot znajduje się pod tym linkiem)   

Srebrny medal Agritechnica 2015 dla EasyCheck

Amazone, Silbermedaille 2015 für EasyCheck

EasyCheck jest cyfrowym, przenośnym stanowiskiem kontrolnym do określania poprzecznego rozdziału nawozów w rozsiewaczach odśrodkowych. Oderuje istone korzyści ekonomiczne i organizacyjne. Zamiast pojemników do wychwytywania nawozu w klasycznym stanowisku kontrolnym,  EasyCheck posiada tylko lekkie, gumowe maty wychwytujące oraz APP stworzoną dla smartfonów służącą do sprawdzania oraz optymalizacji nastaw rozsiewacza. Dzięki EasyCheck do oceny potrzeba jedynie jedną czwartą czasu; jest to rozwiązanie cieszące się dużą akceptacją i zdolnością dalszego rozwoju.

(Video na temat EasyCheck znajduje się pod tym linkiem.)

 

Srebrny medal Agritechnica 2015 dla GPS-Switch z AutoPoint

Amazone, Silbermedaille 2015 für GPS-Switch mit AutoPoint

GPS-Switch z AutoPoint autatycznie ibardzo dokładnie włącza i wyłącza system dozowania siewników pneumatycznych na nawrotach. Przy dotychczasowej pracy z GPS-Switch dla siewników pneumatycznych problemem były czasy opóźniania między wyłączaniem a włączaniem dozownika oraz spływem nasion do redlic. Nowy AutoPoint jest w stanie, przez czujnik na redlicy, dokładnie określić rzeczywisty przepływ materiału siewnego a tym samym również dokładne opóźnienie momentów włączania i wyłączania dozownika na nawrotach. Eliminuje to pokrycia sąsiednich przejazdów i podnosi efektywność wykorzystania ziarna siewnego. GPS-Switch z AutoPoint obejmuje także system asystowania kierowcy, wykorzystujący belkę wskaźnikową na terminalu ISOBUS. Pokazuje ona, w którym miejscu system jest przełączany. Kierowca może wtedy dobierać właściwe prędkości jazdy i utrzymywać je w strefie nawrotów.

(Video na temat GPS Switch z Autopoint znajduje się pod tym linkiem)

Maszyna roku 2016

Amazone, ZA-TS Argus Twin, Maschine des Jahres

Rozsiewacz nawozów ZA-TS z Argus Twin może nosić tytuł „Maszyna roku 2016“. Jest to wyjątkowe wyróżnienie za innowacje. Jest przyznawane przez redaktorów pism o technice rolniczej dlv tzn. Niemieckiego Wydawnictwa Rolniczego oraz jego partnerów zagranicznych z Francji, Szwecji, Danii, Węgier, Rumunii i Rosji.
Innowacja ZA-TS składa się z nadzoru poprzecznego rozdziału nawozu na obu tarczach rozsiewających z wykorzystaniem pomocy czujników radarowych. Przy odchyleniach od wartości żądanych następuje automatyczna, elektryczna korekta systemu prowadzenia nawozu, zapewniająca jego stały, optymalny rozdział poprzeczny. Funkcjonuje skutecznie przy zmieniających się jakościach nawozu, pracy na zboczach, ruszaniu z miejsca i hamowaniu albo przy zużyciu łopatek rozsiewających

Video na temat ZA-TS Argus Twin można znaleźć pod tym linkiem

Medale Agritechnica od 1997 do 2011

Także na wcześniejszych wystawach Agritechnica, firma Amazone, za liczne innowacje nagrodzona została wieloma złotymi i srebrnymi medalami. Tu znajdą Państwo listę wszystkich przyznanych Amazone od roku z lat 1997.