BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

GreenDrill do siewu poplonów

Pobierz pakiet

Proszę kliknąć na zdjęcie powiększyć 

Zespół wysiewający GreenDrill jest nowym rozwiązaniem stworzonym przez Amazone do siewu poplonów oraz do podsiewania traw. GreenDrill można nabudować na maszynach uprawowych Amazone o szerokości roboczej do 4 m takich, jak: kompaktowa brona talerzowa Catros, kultywator mulczujący Cenius oraz kultywator wirnikowy KG i brona wirnikowa KE.

Łatwo dostępny zbiornik ziarna mieści 200 l. W strefie dozowania, poniżej zbiornika ziarna znajduje się wałek wysiewający, który można wyposażyć w kółka do siewu nasion o normalnej wielkości lub w kółka do siewu nasion drobnych. Po opuszczeniu dozownika materiał siewny dostarczany jest wężami do talerzy odbojowych a stamtąd, bezpośrednio przed wał albo za wał ugniatający maszyny uprawowej. Wałek wysiewający i dmuchawa są napędzane silnikiem elektrycznym. 

Do sterowania maszyną, Amazone oferuje dwie alternatywy o różnym komforcie obsługi. W wyposażeniu podstawowym, komputerem pokładowym GreenDrill można włączać wałek wysiewający i dmuchawę oraz zmieniać liczbę obrotów wałka wysiewającego. W wersji komfortowej, komputer pokładowy oferuje dodatkowo menu wyboru wspomagania prób kręconych oraz wskazań prędkości jazdy, informuje o wielkości zasianej powierzchni  oraz podaje czas pracy. Oprócz tego, gdy komputer pokładowy zostanie przyłączony do 7 biegunowego gniazda w ciągniku, liczba obrotów wałka wysiewającego dopasowuje się automatycznie do prędkości jazdy.