BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Amazone na Agroshow 2011

Proszę kliknąć na zdjęcie powiększyć 

Maszyny AMAZONE na wystawie AGRO SHOW 2011

Po raz kolejny firma AMAZONE prezentuje na Wystawie AGRO SHOW w Bednarach kompleksową ofertę produkowanych maszyn, od rozsie-waczy nawozów poprzez opryskiwacze polowe, maszyny uprawowe i siewniki.

Jest to komplet maszyn konieczny w „inteligentnej uprawie roślin” nieza-leżnie od wielkości gospodarstwa i stosowanych technologii.

Wyróżniającą się maszyną na naszym stoisku przy pasie startowym w sektorze F, jest samojezdny opryskiwacz Pantera z najnowszymi roz-wiązaniami technicznymi w układzie napędowym, sterującym, nadzoru-jącym, nośniku oraz w systemie oprysku.

Do interesujących nowości zaliczają się również siewniki „generacji 2011” jak zawieszane D9, nabudowane AD, pneumatyczne AD-P oraz Cirrus. Wszystkie te grupy siewników mogą być wyposażone w system RDS z redlicami talerzowymi RoTeC-Control i zagarniaczem rolko-wym.System ten pozwala na zwiększenie precyzji siania.

Z nowości w grupie siewników prezentowany będzie także zaczepiany siewnik punktowy, pneumatyczny EDX o szerokości 6 m ( 8 rzędów do kukurydzy, co 75 cm). Siewniki te wyróżnia bardzo duża prędkość robo-cza nawet do 15 km/h oraz prosta, centralna regulacja.

W grupie maszyn uprawowych biernych na uwagę zasługuje kompak-towa brona talerzowa Catros-2 TS o szer.roboczych 4,5 i 6m z układem jezdnym. Brony Catros wszystkich typów i szerokości można obecnie wyposażyć również w talerze zębate o większej średnicy ( 510 mm). Jest to szczególnie przydatne w uprawie pól z dużą ilością resztek po-żniwnych i masy organicznej.

Również nowością oferowaną od sezonu 2011 jest prezentowany 3 bel-kowy agregat mulczujący Cenius 02.