BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Pięć srebrnych medali na Agritechnica

Pobierz pakiet

Proszę kliknąć na zdjęcie powiększyć 

W przededniu Agritechnica 2011, Komisja do Spraw Nowości wyróżniła firmę Amazone pięcioma srebrnymi medalami. Ten wynik ponownie pokazuje, że Amazone zaliczana jest do grona najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w branży techniki rolniczej. Pełne informacje dotyczące nagrodzonych nowości Amazone umieszczone zostały na stronie internetowej w języku niemieckim i angielskim. Można je znaleźć pod adresem  http://go.amazone.de .

Wszystkie prezentowane nowości stanowią ułatwienie pracy, odciążają użytkownika i służą dalszej poprawie ochrony środowiska. Tak właśnie nagrodzona została aplikacja WindControl (wg. prof. dr. Karl Wild, HTW Dresden) dla nowego terminala obsługowego Amapad, niwelująca wpływ wiatru podczas pracy z odśrodkowymi rozsiewaczami nawozów. Dzięki WindControl nawozy można rozsiewać także przy silnym wietrze, uzyskując przy tym ich optymalny, poprzeczny rozdział a w efekcie osiągać lepsze prowadzenie plantacji oraz wyższe plony.

Druga z wyróżnionych nowości nosi nazwę HeadlandControl i stanowi kolejną aplikację przeznaczoną dla terminala obsługowego Amapad. „HeadlandControl“ w kombinacji z odśrodkowymi rozsiewaczami nawozów umożliwia optymalny rozsiew w strefie granic pola a w szczególności na nawrotach. System składa się z włączanego automatycznie układu rozsiewu granicznego oraz oprogramowania sterującego rozsiewem. 

Jeden ze srebrnych medali otrzymały również nowe aplikacje AcuraSpray, SmartRefill i WorkToZero. Właśnie to oprogramowanie dla opryskiwaczy polowych zoptymalizowało momenty napełniania maszyn i zminimalizowało ilość resztek cieczy roboczej przy zakończeniu oprysku względnie przed zmianą stosowanego środka.

Nowość BoomWash, to pierwszy, sterowany z kabiny, zdalnie obsługiwany układ mycia belki polowej opryskiwacza. System składa się z przesuwnych sanek z rozpylaczami, które podczas składania myją belkę polową z zewnątrz. 

Piątą z nagrodzonych nowości Amazone jest „Toni“ (Telematics on Implement), skonstruowana wspólnie z Claas Agrosystems, Amazone i pięcioma innymi producentami maszyn zaczepianych. Toni, poprzez ISOBUS umożliwia bezpośrednie ustalenie danych dotyczących wydajności ciągnika oraz dołączonej do niego maszyny i przekazanie ich do biura. Toni służy równocześnie jako system zdalnego diagnozowania pozwalający na analizę, ocenę, optymalizację ustawień i dokumentację prac wykonywanych przez ciągnik oraz maszynę.