BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Amazone na właściwym kursie

Proszę kliknąć na zdjęcie powiększyć 

Po światowych targach techniki rolniczej Agritechnica 2011 w Hanowerze, bilans jest bardzo pozytywny. Liczba rolników oraz przedsiębiorców świadczących usługi rolnicze, którzy odwiedzili stanowisko wystawowe Amazone była tak wielka, jak nigdy przedtem. Całkowita liczba osób zwiedzających targi wyniosła w tym roku 415.000 i w porównaniu do Agritechnica 2009 jest to wzrost o około 18 procent. 

Wzrosła nie tylko ilość zainteresowanych rolników i fachowców z Niemiec lecz także z całej Europy a w szczególności z państw wschodnioeuropejskich. Nastroje gości były dobre i zgodnie z badaniami Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego DLG, prawie trzy czwarte z nich planuje inwestycje w nową technikę rolniczą.

Dla producentów maszyn rolniczych Agritechnica ponownie była bardzo ważną platformą wprowadzenia nowych maszyn i narzędzi. Według DLG także w tym roku okazało się, że atrybuty „większy, szybszy, szerszy“ coraz bardziej zyskują na znaczeniu wraz z rosnącymi zastosowaniami elektroniki. Takie rozwiązania oferują nie tylko większy potencjał, bardziej efektywną, precyzyjną pracę w rolnictwie, ale poprawiają również ochronę środowiska przy jednoczesnej oszczędności kosztów. Należy tu wymienić automatyczne włączanie sekcji szerokości roboczych rozsiewaczy nawozów i opryskiwaczy polowych produkowanych przez Amazone, wspomaganych w swojej pracy przez GPS, który to system wykorzystywany jest dzisiaj także w wielu innych, nowych maszynach.

Widoki na sukcesy tegorocznych nowości Amazone w praktyce – pięć z nich zostało wyróżnionych medalami Agritechnica za innowację – pozytywnie oceniają dr. Justus Dreyer i Christian Dreyer.  Dr. Justus Dreyer jako przykład podał korzyści wynikające z nowego modułu programowego WindControl, który jako tzw. AgApp (Agricultural Application) stosowany będzie w kombinacji z nowym terminalem  ISOBUS o nazwie Amapad.

WindControl powinien jeszcze lepiej niwelować wpływ wiatru podczas pracy odśrodkowych rozsiewaczy nawozów. Dla rolnika oznacza to oczywiste korzyści: wyższe plony i lepszą ochronę środowiska. „Z pomocą elektroniki sprawiamy, że nasze maszyny rolnicze są wyraźnie bardziej "inteligentne. Znacznie skraca się także droga do dalszego wzrostu wydajności, oszczędności kosztów oraz poprawy ochrony środowiska“, dodaje Christian Dreyer. Obaj szefowie Amazone dostrzegają pojawiający się wśród rolników i przedsiębiorców trend inwestowania w najbliższych latach w nową technikę rolniczą.

Możliwości jakie elektronika otwiera przed techniką rolniczą w przyszłości, pokazane zostały przez Amazone na przykładzie BoniRob. Ten stworzony w kooperacji z Wyższą Szkołą Zawodową w  Osnabrück oraz innymi partnerami, autonomiczny robot polowy przeznaczono najpierw do badań bazujących na siewie punktowym przy plantacjach doświadczalnych gdzie znacznie przyspieszył on osiągany postęp hodowlany. Mógłby on być również prekursorem wielu robotów, które samodzielnie pracowałyby na polach, bardzo precyzyjnie dozując nawozy oraz środki ochrony roślin.