BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Samojezdny opryskiwacz polowy Pantera 4502

Akcesoria

Chroniący rośliny zestaw Sun Flower

Amazone Pantera: Das pflanzenschonende Sun Flower Kit

Zestaw Sun Flower został opracowany specjalnie dla opryskiwacza samojezdnego Pantera-H, aby wykonywać w wysokim łanie zabiegi ochrony roślin i nawożenia nie uszkadzając roślin. Zestaw składa się z rozdzielacza łanu, osłon kół oraz tunelu. Rozdzielacz łanu ma za zadanie dokładne oddzielenie roślin w rzędach przed kołami maszyny. Dzięki specjalnemu kształtowi tunelu i elastyczności folii, z której jest wykonany, rośliny znajdujące się pomiędzy kołami są formowane ku środkowi maszyny w kształt leja i bez uszkodzeń prześlizgują się na całej jej długości.

Terminal obsługowy AMATRON 3 - dla wszystkich funkcji ochrony roślin

AMATRON 3 – das ISOBUS-Terminal für alle Pflanzenschutzfunktionen

Terminal obsługowy AMATRON 3 umożliwia w pełni automatyczną regulację ustawionej dawki oprysku (l/ha). Możliwe są zmiany dawki w wybranych krokach procentowych.
Ten terminal jest dzięki przejrzystej, prostej i logicznej obsłudze oraz podświetlanym przyciskom wyjątkowo przyjazny użytkownikowi. Do nadzoru systemu zamontowano duży, antyrefleksyjny, kontrastowy wyświetlacz. Bardzo kompaktowy kształt terminala wymaga niewiele miejsca w kabinie ciągnika.
Przez zastosowanie dwóch przepływomierzy dokładność  aplikacji jest bardzo precyzyjna zwłaszcza przy niedużych dawkach oprysku.

Terminal dysponuje następującymi funkcjami:

Terminal dysponuje następującymi funkcjami:
+ Obsługa maszyn ISOBUS
+ Obsługa maszyn AMABUS

+ Funkcja ECU ciągnika (przyłącze dla prędkości oraz WOM)
+ Zarządzanie zleceniami (Task Controller) w celu dokumentacji
+ Import/eksport danych dotyczących pól przez pendrive USB
+ Automatyczne włączanie sekcji szerokości GPS-Switch (opcjonalnie)
+ Jazda równoległa GPS-Track (opcjonalnie)
+ Opcjonalne podświetlenie wskazań jazdy równoległej GPS-Track
+ Moduł kart aplikacji GPS-Maps (opcjonalnie)
+ Przyłącze ASD

+ RS 232 (przekazywanie wartości żądanych) np. dla czujników N
Funkcje seryjne:
+ Włączanie główne i włączanie sekcji szerokości
+ Cyfrowy wskaźnik ciśnienia
+ Cyfrowy wskaźnik napełnienia
+ Wskaźnik pozycji i zaryglowania belki polowej

 Funkcje specjalne:
+ Znakowanie pianą
+ Włączanie rozpylaczy końcowych i krawędziowych
+ Wybór składania do jednostronnej redukcji belki polowej jednostronne składanie lub wychylanie belki polowej Profi (wymagany tylko 1 zespół sterowania)
+ DistanceControl – automatyczne prowadzenie belki polowej
+ Pakiet Comfort – zdalne sterowanie obiegu cieczy roboczej
+ GPS-Switch, GPS-Track i GPS-Maps

AMACLICK

AMACLICK

Przy kulturach specjalnych i zabiegach gniazdowych trzeba często odłączać poszczególne sekcje szerokości belki polowej. AMACLICK jest służącym  do tego, ergonomicznym urządzeniem obsługowym  współpracującym zarówno z wielofunkcyjnym uchwytem jak też wyłącznie z terminalem ISOBUS.

Terminal obsługowy AMAPAD

Amapad

Nowoczesny terminal obsługowy AMAPAD firmy AMAZONE oferuje kompletne i zaawansowane rozwiązanie dla takich aplikacji GPS jak automatyczne, bazujące na GPS włączanie sekcji szerokości, systemy kierowania oraz Precision Farming.

AMAPAD dysponuje wyjątkowo ergonomicznym  ekranem dotykowym12,1" . Wraz z przyjazną w obsłudze koncepcją „Mini-View“ mogą być obserwowane ale jeszcze nie obsługiwane aktywnie aplikacje, przejrzyście pokazywane z boku. W razie konieczności można je powiększyć "dotykiem palca". Przyciski szybkiego dostępu oraz możliwość indywidualnego dopasowania „tablicy przyrządów“ ze wskaźnikami, uzupełniają ergonomię obsługi.

Obok włączania sekcji szerokości GPS-Switch oraz aplikacji specyficznych dla części pola można z pomocą GPS-Track zainstalować profesjonalne, ręczne prowadzenie po śladach. GPS-Track można przestawić również na kierowanie automatyczne.

Terminal dysponuje następującymi funkcjami obsługi maszyny:
+ Obsługa maszyny z ISOBUS

+ Zarządzanie zadaniami w celu dokumentacji
+ Automatyczne włączanie sekcji szerokości  GPS-Switch
+ Zintegrowana listwa oświetlenia dla pomocy w prowadzeniu równoległym GPS-Trac
+ Opcjonalne rozwinięcie do automatu prowadzącego
+ Mapy aplikacji, moduł GPS Maps pro
+ Złącze RS 232 przez adapter SCU (do wymiany danych)
+ Dwa złącza USB do wymiany danych
+ Moduł WLAN (przez adapter USB)
+ Wyjście GPS

Właściwości AMAPAD:
+ Przednia strona ekranu ze specjalnie hartowanego szkła
+ Obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia
+ Bardzo wąska krawędź i maksymalna przejrzystość
+ Równa powierzchnia, bez wnikania kurzu i wilgoci

GPS-Switch dla AMATRON 3 i AMAPAD

Pantera 4502

Ten wspomagany przez GPS komputer pokładowy automatyzuje przełączenia dokładnie na żądanej pozycji maszyny na nawrotach, wyjazdach z pola i jego klinach. Uwzględniane są szerokość robocza i rozmieszczenie sekcji szerokości. 
Automatyczne włączanie sekcji szerokości GPS-Switch oferuje precyzję, komfort i bezpieczeństwo: wystarczy po prostu wybrać żądany stopień pokrycia i włączanie pozostawić automatyce. Uwzględniane są także specjalne wymagania takie, jak duża szerokość robocza, ograniczona widoczność o zmroku i w ciemnościach lub wysokość roślin. Dochodzi do tego: oszczędność środków ochrony roślin i ochrona środowiska. Kierowca może się w pełni skoncentrować na nadzorze.

GPS-Maps dla AMATRON 3 i AMAPAD

Pantera 4502

Oba terminale umożliwiają opracowanie kart aplikacji w formacie shape bazującym na GPS.
Można podawać albo bezpośrednio dawkę aplikacji albo żądaną ilość substancji czynnej. Dawki można odpowiednio dopasować w terminalu.
Przy seryjnym Task Controller można opracować mapy aplikacji w formacie ISO-XML.

GPS-Track dla AMATRON 3 i AMAPAD

Amazone Pflanzenschutzselbstfahrer Pantera 4502, GPS Track

Pomoc w prowadzeniu równoległym GPS-Track jest niezwykłym ułatwieniem przy orientacji w polu. Dysponuje różnymi trybami śladów, jak linia A-B Linie i jazda po konturach a także funkcją przeszkód. Ślady przejazdów są jednoznacznie ponumerowane. Odchylenie od idealnej linii pokazywane jest na wyświetlaczu graficznie, jasne polecenia dotyczące kierowania pomagają w utrzymaniu śladu. Dokładnie pokazywany jest również odstęp do kolejnego śladu – do idealnej orientacji, np przy wyszukaniu właściwego rzędu w kukurydzy.

Ilustracja pokazuje odbiornik  AGI-4 dla włączania sekcji szerokości i automatycznego kierowania.

GPS-Track Auto dla AMAPAD (automatyczne prowadzenie)

Opcjonalny system składa się z ze stworzonego specjalnie dla Pantera zestawu hydrauliki stanowiącego wstępne wyposażenie (pakiet Steer ready) oraz z odbiornika AGI-4 z EGNOS- albo opcjonalnym sygnałem korekcyjnym RTK.

Pantera 4502-H - większa wszechstronność

Amazone Pflanzenschutzselbstfahrer - Erhöhte Flexibilität mit dem Pantera 4502-H

Naciśnięciem przycisku w terminalu operator może podnieść maszynę aż do uzyskania prześwitu do 1,70 m. Gdy maszyna znajduje się w pozycji poniesionej, to rozstaw śladów można zmieniać w zakresie między 2,10 a 2,60 m. Pantera 4502-H wyróżnia się poza tym wysoką pozycją środka ciężkości ale z zachowaniem bardzo dużej stabilności co pozwala na pracę w różnych kulturach o zróżnicowanym rozstawie rzędów.
Wyjątkowym rozwiązaniem AMAZONE jest szerokie spektrum rozstawu śladów. Przy zwykłych zabiegach gdzie wymagany jest prześwit rzędu tylko 1,25 m, rozstaw śladów może zmieniać się między 1,80 m a 2,40 m. Firmy świadczące usługi, które muszą dostosować się do różnych kultur i klientów mogą pracować wykonując standardowe zabiegi w ochronie roślin także w regionach o rozdrobnionej strukturze pól, gdzie stosuje się niewielkie rozstawy śladów. Pantera 4502-H pozwala zwiększyć spektrum aplikacji w ochronie roślin a tym samym, umożliwia większe obciążenie maszyny.

Automatyczne prowadzenie po śladach
Dodatkowo do automatycznego systemu prowadzenia przez GPS można wyposażyć opryskiwacz Pantera 4502-H w układ kopiowania rzędów firmy Reichhardt. Optymalnie sprawdza się on przy prowadzeniu wzdłuż rzędów w kulturach uprawianych rzędowo, przykładowo w kukurydzy lub słoneczniku. Alternatywnie można stosować także automatyczne prowadzenie w rzędach z pomocą czujnika ultradźwiękowego firmy Reichhardt.

Moduł podnoszenia

Amazone Selbstfahrende Feldspritze Pantera 4502, Hubmodul

Opcjonalny moduł podnoszenia 700 pozwala zwiększyć wysokość belki polowej o kolejne 70 cm. W połączeniu z tym modułem wysokość aplikacji przez Pantera H wynosi 3,70 m – mierzone od dolnej krawędzi rozpylaczy.
Moduł podnoszenia jest dostępny dla wszystkich wariantów podwozia.

Większa ochrona maszyn i roślin

Amazone Selbstfahrende Feldspritze Pantera 4502, Mehr Schutz für Maschinen

W celu jeszcze lepszej ochrony AMAZONE obok seryjnych osłon silników kół oferuje dla Pantery-H trzy kolejne wyposażenia specjalne zawierające osłony przekładni kół, oddzielacze łanu oraz osłonę dolnej strony podwozia.

Pantera 4502-W

Amazone Selbstfahrende Feldspritze Pantera 4502-W

Opryskiwacz Pantera 4502-W jest wyposażony w rozstaw śladów od 2,25 m do 3,00 m. W systemach „Controlled Traffic Farming“ taka opcja to dobra alternatywa. To wyposażenie jest korzystne także tam, gdzie uprawia się ziemniaki bez ścieżek technologicznych: Cztery rzędy ziemniaków pod maszyną oznaczają stabilność i gwarantują, że rośliny nie będą uszkodzone.

Inteligentna logistyka

Amazone Pflanzenschutzselbstfahrer Pantera 4502 Zugmaul

Z opcjonalnie dostępnym zaczepem można dołączyć do Pantera dwuosiowy beczkowóz o masie całkowitej do 16 ton. Takie rozwiązanie powoduje, że nawet 1 osobowe gospodarstwo jest w stanie osiągać wysokie wydajności dzienne.

AutoLift czy DistanceControl? Można wybierać!

Amazone Pflanzenschutzselbstfahrer Pantera 4502 Distance Control

Wraz z automatycznym podnoszeniem belki polowej AutoLift (wyposażenie seryjne) przy każdym wyłączeniu maszyny, belka polowa podnoszona jest na żądaną wysokość. Przy rozpoczęciu oprysku, belka polowa ponownie ustawia się na docelowej wysokości.
Alternatywnie, do dyspozycji jest także automatyczne prowadzenie belki polowej DistanceControl. Z pomocą DistanceControl, belka polowa podąża wzdłuż górnej powierzchni łanu i jest automatycznie podnoszona na nawrotach, po których zakończeniu wraca do ustawienia wysokości i kąta nachylenia.
DistanceControl umożliwia automatyczną regulację wysokości i nachylenia względnie przestawianie kąta nachylenia i poziomowania belki w połączeniu ze składaniem Profi 2. Kierowca koncentruje się na prawidłowej ochronie roślin a komputer pokładowy optymalnie prowadzi belkę polową

DistanceControl/DistanceControl plus 2 czujnikami lub 4 czujnikami

Amazone Pflanzenschutzselbstfahrer Pantera 4502, DistanceControl plus:Mit 2 oder mit 4 Sensoren

Układ automatycznego prowadzenia belki polowej DistanceControl można wyposażyć w 2 czujniku albo, jako DistanceControl plus, także w 4 czujniki. DistanceControl optymalnie prowadzi belkę polową z właściwym
nachyleniem i wysokością nad roślinami, zachowując optymalny odstęp między rozpylaczami a powierzchnią docelową. W bardzo trudnych warunkach dwa czujniki nie wystarczają. Przy zróżnicowanym rozwoju plantacji lub na polach z częściowo wyległym zbożem może się zda-rzyć, pomocnym okazuje się wyposażenie DistanceControl plus z czterema czujnikami. Cztery czujniki są połączone równolegle i zawsze uwzględniany jest czujnik z najmniejszym odstępem do powierzchni docelowej. Gwarantuje to optymalne prowadzenie belki polowej nad powierzchnią łanu nawet w najtrudniejszych warunkach.

Włączanie rozpylaczy krawędziowych - cztery warianty do wszelkich potrzeb

Amazone Pflanzenschutzselbstfahrer Pantera 4502, Randdüsen

1.) Włączanie rozpylaczy dodatkowych
Do rozszerzenia regularnej szerokości roboczej można włączyć rozpylacze asymetryczne. Ważne jest to wtedy, gdy ścieżki technologiczne nie są rozstawione wystarczająco dokładnie.

2.) Włączanie rozpylaczy granicznych
Dla dokładnego rozgraniczenia oprysku między dwoma wrażliwymi kulturami, wykorzystuje się rozpylacze do oprysku granicznego

3.) Włączanie rozpylaczy końcowych
Gdy ze względu na obowiązujące przepisy należy pozostawić bez oprysku powierzchnię jednego metra od krawędzi pola, oferujemy wyłączanie rozpylaczy końcowych.

4.) Wyłączone sekcje zewnętrzne – DUS aktywny
Bezpośrednie, elektryczne włączanie rozpylaczy krawędziowych. Każdy z korpusów rozpylaczy jest podłączony do systemu DUS!

Włączanie pojedynczych rozpylaczy AmaSwitch i AmaSelect

Amazone Anhängefeldspritze UX, Einzeldüsenschaltung AmaSwitch und AmaSelect

Exaktes Schalten in 50-cm-Teilbreiten:
Entscheidender Vorteil der Einzeldüsenschaltung ist die Möglichkeit, mit kleinen Teilbreiten in Keilen und Ausläufern sowie am Vorgewende noch exakter zu arbeiten. Die Überlappungsflächen werden deutlich reduziert und liegen gegenüber konventionellen Section Control-Teilbreitenschaltungen z. B. am Vorgewende um bis zu 85 % geringer. So führt die Kombination aus GPS-Switch und der Einzeldüsenschaltung abhängig von Flächenstruktur, Arbeitsbreite und Teilbreitenanzahl, zu erheblichen Mitteleinsparungen im Vergleich zur bisher üblichen Pflanzenschutztechnik.

Kombiniert man AmaSwitch oder AmaSelect mit der automatischen Vorgewende- und Teilbreitenschaltung GPS-Switch, erfolgt eine automatische Schaltung der Einzeldüsen in 50-cm-Teilbreiten.

Inklusive Hochdruckzirkulation DUS pro:
Zur Serienausstattung von AmaSwitch und AmaSelect gehört die Hochdruckzirkulation DUS pro. DUS pro verhindert Ablagerungen in der konischen Spritzleitung und sorgt für eine gleichbleibende Spritzflüssigkeitskonzentration. Dank des Druck-Umlauf-Systems sind alle Düsen über die gesamte Arbeitsbreite jederzeit einsatzbereit. Außerdem bleibt die Spritzflüssigkeit beim Abschalten einzelner Teilbreiten sowie bei Wendevorgängen oder beim Transport kontinuierlich in Zirkulation. Auf diese Weise lassen sich Ablagerungen, Verstopfungen oder Entmischungen in den Spritzleitungen sicher verhindern.

Włączanie pojedynczych rozpylaczy AmaSwitch

Amazone Anhängefeldspritze UX, Einzeldüsenschaltung AmaSwitch für Super-S2- und Super-L2-Gestänge

Automatyczne włączanie 50-cm sekcji szerokości:
Wiele opryskiwaczy polowych znajdujących się na rynku dysponuje jeszcze klasyczna armaturą sekcji szerokości. Klasyczna sekcja szerokości ma przy tym często  3 do 5 m. Mniejsze sekcje szerokości przy ręcznej obsłudze włączania sekcji przez kierowcę nie miały sensu. Dzięki automatycznemu włączaniu sekcji szerokości przez GPS możliwe stało się stosowanie dokładniejszych punktów włączania ze znacznie mniejszymi sekcjami, co pozwoliło na oszczędność cennych środków ochrony roślin. Wraz z AmaSwitch firma AMAZONE oferuje proste i precyzyjne rozwiązanie  automatycznego włączania 50-cm sekcji szerokości.
AmaSwitch to korzystna cenowo alternatywa dla użytkowników, którzy nie przykładają specjalnego znaczenia do elektrycznego przełączania rozpylaczy, ale chcą wykorzystać zalety dokładnego włączania rozpylaczy na klinach pola oraz zminimalizować strefy pokrycia dzięki włączaniu 50-cm sekcji szerokości.
Seryjnie AmaSwitch dysponuje wysokociśnieniową cyrkulacją cieczy roboczej DUS pro i może być dodatkowo wyposażony w LED do oświetlenia pojedynczych rozpylaczy.

3-stropniowe uchwyty rozpylaczy z elektrycznym włączaniem i wyłączaniem:
Technika AmaSwitch  bazuje na konwencjonalnym, ręcznie obsługiwanym 3-stopniowym uchwycie rozpylaczy z elektrycznym włączaniem i wyłączaniem rozpylaczy. O ich otwieranie i zamykanie dba tutaj zawór elektryczny, zamontowany bezpośrednio na korpusie rozpylacza. W połączeniu z GPS-Switch stało się możliwe bardzo precyzyjne przełączanie 50-cm sekcji szerokości na klinach pola i na nawrotach. Obok automatycznego włączania 50-cm sekcji szerokości jest tu możliwość dowolnej konfiguracji sekcji szerokości.

Włączanie pojedynczych rozpylaczy AmaSelect

Amazone Anhängefeldspritze UX, Einzeldüsenschaltung AmaSelect für Super-L2-Gestänge

Najnowocześniejsza technika aplikacji:
Przełączanie pojedynczych rozpylaczy AmaSelect składa się z 4-stopniowego uchwytu rozpylaczy z ich elektrycznym zarządzaniem oraz dodatkowym wyborem odpowiedniego rozpylacza. W ten sposób system, obok sekcji co 50 cm, które mogą być automatycznie przełączane przez GPS-Switch, oferuje elektryczny wybór czterech zamontowanych w uchwycie rozpylaczy przez terminal obsługowy. Poza tym istnieje tu możliwość automatycznego przełączania względnie dołączania rozpylaczy. Przez wprowadzenie w terminalu optymalnego zakresu ciśnienia dla każdego z rozpylaczy w obrębie 4-stopniowego uchwytu, system automatycznie przełącza odpowiednie rozpylacze. Tym samym, przy wyjściu jednego z rozpylaczy z optymalnego zakresu ciśnienia następuje dołączenie drugiego rozpylacza albo przełączenie się na większy rozpylacz. Jeśli to konieczne
można konfigurować dowolnie wiele sekcji szerokości z dowolną liczbą rozpylaczy. Dla rolników oraz firm usługowych pracujących na różnych systemach ścieżek technologicznych uzyskuje się łatwe dopasowanie przełączania rozpylaczy na aktualnej szerokości roboczej.

Z rozstawem rozpylaczy co 50 cm albo 25 cm:
Opcjonalnie można dodatkowo wyposażyć uchwyt rozpylaczy AmaSelect w zestaw przedłużający do uzyskania 25 cm rozstawu rozpylaczy. Ma to tę zaletę, że w połączeniu ze specjalnymi rozpylaczami o kącie stożka oprysku 80° osiąga się zmniejszenie odstępu do powierzchni docelowej także poniżej 50 cm. Dodatkowo można taki wariant uzupełnić o opcję HighFlow do aplikacji bardzo wysokich dawek cieczy roboczej. AmaSelect jest seryjnie wyposażony w cyrkulację wysokiego ciśnienia DUS pro oraz indywidualne oświetlenie rozpylaczy LED.

Nawożenie płynnymi nawozami – rozwiązania dojrzałe do wysokich wydajności

Pantera 4502 Flüssigdüngung

Pantera znakomicie nadaje się do nawożenia płynnymi nawozami: zastosowane tu tworzywa sztuczne o doskonałej jakości, lakierowanie oraz użycie najlepszych gatunków stali zabezpiecza długoletnią żywotność także przy pracy z płynnymi nawozami.
AMAZONE oferuje grubokroplisty rozdział płynnych nawozów poprzez rozpylacze o wielu otworach (3 lub 7-otworowe) albo przez rozpylacze języczkowe FD.
Belka polowa Super-L2 może być na życzenie wyposażona w drugi przewód opryskowy. Przestawione korpusy rozpylaczy  pozwalają wtedy na stosowanie wleczonych węży w rozstawie co 25 cm. Obciążniki  poprawiają pozycję węży w łanie roślin.

Wyposażenie specjalne HighFlow

Amazone Pflanzenschutzselbstfahrer Pantera 4502, Sonderausstattung High Flow

W celu podwojenia  maksymalnej dawki oprysku, można równolegle włączyć obie pompy. Takie wyposażenie HighFLOW otwiera zupełnie nowe wymiary wydajności!
Duże dawki płynnych nawozów można tu aplikować przy wysokich prędkościach jazdy. W uprawie warzyw można stosować oprysk rzędu 2.000 l/ha z prędkością 5 do 6 km/h. Większe ilości możliwe są tylko z dodatkowym przewodem opryskowym oraz podwójną liczbą rozpylaczy ustawionych w odstępach co 25 cm.