BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Zadania i cele pomocy głodującym na świecie

Ausgaben der Welthungerhilfe

Pomoc głodującym na świecie jest jedną z największych prywatnych organizacji w Niemczech. Dostarcza pomocy z jednej ręki: od szybkiej pomocy w razie katastrof poprzez odbudowę aż do długoterminowych projektów w pracach rozwojowych z miejscowymi organizacjami partnerskimi zgodnie z zasadą pomocy dla samopomocy.

Od chwili założenia w roku 1962 zrealizowane zostało ponad 7.350 projektów w 70 krajacj, na ogólną sumę 2,66 miliarda Euro – dla świata bez głodu i biedy.

Zasada: Pomoc w samopomocy

Cel: Ciągła i długotrwała poprawa warunków życia

AMAZONE wspiera pracę Pomocy głodującym na świecie. Przez nasze darowizny mogą pojawiać się kolejne wpływy środków pieniężnych od darczyńców publicznych. Dzięki temu jedno Euro daje z reguły trzy Euro – ze stu Euro tworzy się trzysta Euro.