BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Projekt AMAZONE ''Indie''

Das AMAZONE Projekt

„W uzupełnieniu naszych lokalnych planów dotyczących darowizn w naszym regionie AMAZONE chciałaby powiązać swoją aktywność  socjalną z tym projektem"

Cytat  Christiana Dreyera

 

Regiony projektu w Indiach to Jharkhand i Zachodni Bengal

Die Projektregionen Jharkhand und Westbengalen in Indien

Indie – kraj kontrastów – około 50 % ludności pracuje w rolnictwie. Mimo to, plony nie wystarczają dla zaopatrzenia rosnącej liczby ludzi w zdrowe i ważne środki żywnościowe. Zwłaszcza na prowincji, w szczególności na odizolowanych obszarach Jharkhand oraz Zachodniego Bengalu zbiory są niewystarczające do zdrowego odżywiania się ludzi.

Ogromna część ludności tych regionów stara się wyżyć z gospodarki żywnościowej. Powierzchnie uprawne są degradowane monokulturami. Żniwom zagrażają także ekstremalne zjawiska pogodowe. Tak trudne warunki dostarczają rodzinom jedynie skromnych zbiorów.

Większość rodzin może samodzielnie zapewnić sobie żywność na jedynie sześć do dziewięciu miesięcy w roku. Na niedożywienie skarżą się zwłaszcza kobiety i dzieci.

Z tego względu Pomoc głodującym wspomaga 4.500 rodzin wymagających szczególnej pomocy na miejscu. Aby można było dalej rozwijać taką działalność to zarówno Pomoc głodującym jak i wiele rodzin jest zależne od dalszego wsparcia.

 

Cele projektu

Ziele des Projektes

  • Zmniejszenie biedy
  • Poprawa sytuacji żywnościowej i zdrowotnej
  • Zwiększenie produktywności
  • Poprawa dostępu do runku
  • Niezależność rolników od pomocy państwa

 

Kroki do osiągania celów

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

Pod hasłem „Pomoc dla samopomocy“ rozpoczęto od roku  2011 szkolenia dla posiadaczy małych, rodzinnych gospodarstw rolnych obejmujące metody uprawy chroniące źródła dochodów oraz wykorzystujące formy kultur mieszanych. Oprócz tego, wspólnie z rolnikami zainstalowano zbiorniki na wodę deszczową służące do nawadniania pól, co zapewniło większą niezależność od warunków klimatycznych.

Już te dwa proste kroki – szkolenie oraz nowe systemy nawadniania – wpłynęły na wyraźny wzrost plonów i zapewniły zaopatrzenie w żywność na cały rok. W wielu gospodarstwach udało się także osiągnąć nadwyżkę produktów, które mogły być sprzedawane na regionalnych rynkach. Aby uzyskać dobre ceny, rolnicy utworzyli komitety i grupy producentów. W wielu miejscowościach zarządzają one teraz bankami materiału siewnego i wspólnie organizują zakupy.

W tych wszystkich procesach Pomoc głodującym zawsze służy rolnikom na miejscu poprzez działania doświadczonych, lokalnych partnerów.

 

Trwale zintegrowane rolnictwo w Indiach i AMAZONE

Projekt będzie wspierany przez AMAZONE do roku 2017 jako wyłącznego partnera w przedsięwzięciu. Już w poprzednim roku możliwe było przekazanie Pomocy głodującym czeku na 10.000 Euro,
aby kontynuować postęp. W tym roku projekt jest dalej wspierany przez AMAZONE: z pomocą darowizn możliwe jest urzeczywistnienie celów założonych w miejscu projektu.