BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

I faza projektu

We wschodnich stanach Indii , w Jharkhand oraz zachodnim Bengalu w wielkiej biedzie żyją tysiące drobnych rolników. O tym, że biedni obywatele Indii mają także zasadnicze prawa do świadczeń państwowych, wie niewielu. Większość rodzin  jest w stanie samodzielnie wyprodukować żywność zaspokajającą wyważone potrzeby na składniki odżywcze na okres tylko od sześciu do dziewięciu miesięcy w roku. Wielu rolników musi emigrować i opuszczać rodziny w celach zarobkowych, przenosząc się do miast.

 

Nadzieja na lepsze życie

Hoffnung auf ein besseres Leben

A jednak kiełkuje teraz nadzieja dla drobnych rolników: wspólnie z lokalnymi partnerami Pomoc głodującym wspomaga niewielkie gospodarstwa rolne we wprowadzaniu trwałego zintegrowanego systemu gospodarstw rolnych (SIFS).

System orientuje się na obieg naturalny i opiera się na całościowym traktowaniu upraw roślin polowych, ogrodnictwa i hodowli zwierząt. Celem jest zredukowanie ryzyka produkcji i w ten sposób zwiększenie urodzajności gleby, podniesienie produktywności i trwałe poprawienie sytuacji zdrowotnej ludzi.

 

Nauka długotrwałego wydajnego rolnictwa

Nachhaltige Landwirtschaft lernen

Zmiany nie zachodzą przecież z dnia na dzień, zmiany muszą być także wypróbowane. Pomoc głodującym zaprasza do warsztatów szkoleniowych i tam objaśnia bezpośrednie zależności między ochroną źródeł dochodów oraz bezpieczeństwem żywnościowym. Wspólnie z rolnikami identyfikowane są ich specyficzne problemy, tworzone są plany dopasowane do indywidualnych potrzeb.  Ogółem utworzono 235 grup rolników.

W tak zwanych Farmer Field Schools rolnicy uczą się korzyści wynikających z metod upraw chroniących źródła dochodów oraz dywersyfikacji biologicznej. Szkoły są obecne u rolników prze co najmniej jeden pełny okres wegetacyjny i cykl uprawy, ponieważ wtedy zasad naucza się nie tylko teoretycznie ale można je sprawdzić bezpośrednio na swoich polach i wspólnie zastanowić się nad ich skutecznością.

 

Dywersyfikacja podejście całościowe

Diversifizierung und Ganzheitlichkeit

Rolnicy biorący udział w założeniach projektu uprawiają teraz różne odmiany zbóż i warzyw i korzystają zamiast z pestycydów chemicznych z nawozu zwierzęcego jako naturalnego środka nawozowego, ponieważ jest on znacznie tańszy niż produkty wytwarzane przez przemysł.

Rolnicy wspólnie budują systemy nawadniania oparte o wodę zbieraną z opadów tak, aby uniezależnić się od warunków klimatycznych, zakładane są groble i tarasy. Tylko na samej oszczędności wód gruntowych rolnicy oszczędzają około 40.000 Euro.

 

Wyższe plonowanie

Höhere Ernteerträge

Z długotrwałymi metodami uprawy rolnicy osiągają dzisiaj wyraźnie lepsze plony. Przekonuje to nawet ludzi nastawionych do tego tak sceptycznie jak  Kedar Sing. W związku rolników nauczył się poznawać i doceniać długotrwałe metody upraw rolniczych.

Dzisiaj jest on lepiej uzbrojony przeciwko nieoczekiwanym, ekstremalnym zjawiskom pogodowym, może bezpiecznie nakarmić swoją rodzinę, utrzymać swoje zwierzęta a oprócz tego także sprzedawać niewielkie nadwyżki żywności. „Nowymi metodami osiągam na mniejszych polach wyższe zbiory, niż kiedyś na większych“, mówi zadowolony Kedar Sing.

 

Zdrowa kuchnia dla całej rodziny

Gesunde Küche für die ganze Familie

Także żonom drobnych rolników partnerzy z Pomocy głodującym zaoferowali warsztaty, które pomagają poprawić sytuację żywnościową ich rodzin. Zajmują się one intensywnie wieloma produktami i wprowadzają większe urozmaicenie składników odżywczych.

Wspólnie uczą się przygotowania warzyw, ziół i owoców,  pozyskiwania witamin i zakładania podręcznych ogródków, aby poszerzać zróżnicowanie żywności w swoich rodzinach.

 

Lepsze wykorzystanie wartości

Bessere Wertschöpfung

Wzrost produktywności rolnictwa i jego dywersyfikacja są jednakże niewystarczające, aby zabezpieczyć wyżywienie ludzi w dłuższym okresie czasu, ponieważ właśnie biedni rolnicy są zmuszeni do sprzedaży swojcj produktów po najniższych cenach.

Właśnie dlatego lokalni partnerzy Pomocy głodującym wspierają lokalnych producentów w łańcuchu wykorzystania wartości stałej produkcji poprzez jej magazynowanie aż do momentu sprzedaży po lepszych cenach a także przez kontakty z oferentami usług, władzami i kredytodawcami.

Aby można było osiągać na regionalnych rynkach dobre ceny, wielu rolników zakłada związki i kooperatywy. One z kolei zakładają szkółki drzew, zarządzają bankami materiału siewnego oraz organizują wspólne zakupy urządzeń.

 

Pewność siebie w przyszłości

Selbstbewusst in die Zukunft

Widoczne sukcesy osiągane dzięki nowym metodom produkcyjnym oraz pozytywne doświadczenia wspólnot wzmocniły poszczególnych rolników i ich rodziny: „Idea trwałego rolnictwa bardzo zmieniła mnie i moją pracę. Teraz wiem, że z tą nową wiedzą będę mógł stać się w następnych latach niezależnym rolnikiem“, opisuje swoje wrażenia Govind Marandi.

Nie można dać lepszej zachęty do przyszłej pracy w regionie - dlatego wokół trwałego rolnictwa także w 2015 roku realizowane będą kolejne działania mające na celu ochronę źródeł dochodów oraz bezpieczeństwo żywnościowe.