BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE
AMAZONE @ facebook

AMAZONE @ youtube

AMAZONE @ instagram


BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

3C - Cost Cutting Concept

3C - Cost Cutting Concept

Wyniki dotyczące koncepcji 3C (Cost Cutting Concept)

„5 % więcej plonów przy 50% zmniejszeniu zużycia paliwa  i o 60 %  mniejszych nakładach pracy“ - ta formuła pokazuje, jakie korzyści można osiągać przy przejściu z konwencjonalnej uprawy gleby na konserwującą.

Podstawą formuły są wyniki badań, jakie firma Amazone wykonała  wspólnie c Centrum Testowania DLG oraz Braunschweig (dzisiaj vTI) na polach  AG Kitzen (Region Lipsk).

Pełny opis  tych  wyników badań znajduje się tutaj jako dokument pdf..