BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez zawiera informacje o ważniejszych targach branżowych oraz o imprezach organizowanych przez AMAZONE.  Symbole w pierwszej kolumnie mają nastęujące znaczenie:

  1. AMAZONE Landtechnik-Veranstaltung dotyczy imprez AMAZONE z zakresu techniki rolniczej
  2. AMAZONE Kommunaltechnik-Veranstaltung dotyczy imprez AMAZONE z zakresu techniki komunalnej
  3. Externe Landtechnik-Veranstaltung dotyczy imprez zewnętrznych z zakresu techniki rolniczej
  4. Externe Kommunaltechnik-Veranstaltung dotyczy imprez zewnętrznych z zakresu techniki komunalnej

Grün hinterlegte Veranstaltungen sind nur intern sichtbar.

  Początek Koniec Nagłówek Miejsce Uwagi
Kategorie der Veranstaltung  22.01.2020  25.01.2020 AGROmashExpo  Budapest Ungarn  Szczegóły
Kategorie der Veranstaltung  31.03.2020  04.04.2020 TECHagro  Brünn Tschechien  Szczegóły
Kategorie der Veranstaltung  02.04.2020  04.04.2020 Ką pasėsi  Akademija Litauen  Szczegóły
Kategorie der Veranstaltung  02.04.2020  05.04.2020 AGRARIA Romania  Cluj-Napoca Rumänien  Szczegóły
Kategorie der Veranstaltung  27.05.2015  29.05.2015 DEMOAGRO  Gumiel del Mercado, Spain  Szczegóły