BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Rozsiew graniczny do ekonomicznego i ekologicznego nawożenia mineralnego

Für unsere Umwelt!
Rozsiew nawozów na granicach pola coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Obok wymagań w zakresie optymalnego rozdziału nawozu aż do granicy pola, ogromną rolę odgrywa też spojrzenie na środowisko naturalne. AMAZONE oferuje szeroką paletę urządzeń do rozsiewu granicznego stosowaną w każdej sytuacji i z różnym stopniem komfortu. Przy wszystkich rozwiązaniach technicznych możliwe jest ustawienie właściwego sposobu rozsiewania nawozu.

Rozsiew krawędziowy - pierwsza ścieżka technologiczna bezpośrednio na krawędzi pola (np. z ekranem wysiewu krawędziowego)

Gdy pierwsza ścieżka technologiczna znajduje się bezpośrednio na krawędzi pola, to realizowany będzie tak zwany jednostronny rozsiew krawędziowy (ustawienie zorientowane na wydajność) poprzez połowiczne wyłączenie szerokości rozsiewu. Przy pracy z ekranem rozsiewu krawędziowego, tylko niewielka ilość nawozu dostaje się poza granice pola, wewnątrz pola pozostaje optymalna dawka nawozu.

Rozsiew krawędziowy - rozsiew graniczny - 1/2 odstępu ścieżek od krawędzi pola (np. z Limiterem)

Rozsiew krawędziowy (z 1/2 odległości ścieżki technologicznej od krawędzi pola). Przy powierzchni ograniczonej idzie o powierzchnię użytkowaną rolniczo. Aby zagwarantować optymalne zaopatrzenie roślin, tylko niewielka ilość nawozu wyrzucana jest poza granicę pola. Rozdział nawozu wewnątrz pola jest aż do jego krawędzi zgodny z ustawionymi ilościami.

Rozsiew graniczny zgodny z przepisami o nawożeniu (z 1/2 odstępu ścieżki technologicznej od granicy pola). Rozsiew graniczny odpowiada wymogom przepisów o nawożeniu. Poza granicę pola (na drogę, do zbiornika wodnego itp.) nie może zostać rozsiana żadna ilość nawozu. Ale aby wewnątrz pola nie doszło do przenawożenia, to ilość nawozu rozsiewana w stronę granicy pola zostaje zredukowana. Przed granicą pola uzyskuje się wtedy lekkie niedonawożenie. 

Rozsiew na klinach (np. z napędem Hydro)

Rozsiew na klinach umożliwia równomierne nawożenie na wylotach pola i klinach. Przy redukcji odległości rozrzutu redukowana jest równocześnie ilość nawozu. Rzeczywista dawka rozsiewu (w kg/ha) pozostaje na całej powierzchni stała.