BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Siewnik nabudowywany AD

Szczegóły

Optymalnie dopasowany agregat uprawowo siewny „z jednej ręki“

AD 3000

Przez połączenie nabudowanych siewników AD z maszynami uprawowymi AMAZONE i wałami, tworzy się optymalnie zestrojony agregat uprawowo siewny „z jednej ręki “. Nabudowane siewniki AD montowane są bezpośrednio na wale ugniatającym. Dzięki temu, cały agregat uprawowo siewny jest wyjątkowo krótki i niezwykle kompaktowy. Ta bardzo stabilna maszyna z korzystnie położonym punktem ciężkości ma porównywalnie niższe zapotrzebowanie na siłę udźwigu. Niewielkie obciążenie tylnych kół zapobiega powstawaniu głębokich kolein zwłaszcza na nawrotach. Do wykonywania uprawy gleby bez siewnika, AD można kilkoma ruchami szybko odłączyć od wału, brony wirnikowej lub kultywatora wirnikowego. Przez mechaniczny napęd siewnika bez dmuchawy, nabudowanie na bronach wirnikowych jest wyjątkowo proste. AD można łączyć także z bronami wirnikowymi innych producentów.

Zbiorniki ziarna

Saatkasten

Duże zbiorniki ziarna zamykane są wodoszczelnie i bez dostępu kurzu składaną pokrywą z gumowymi uszczelkami. Pokrywę obsługuje się łatwo rurkowym uchwytem i sprężyną gazową. Różna wielkość zbiorników ziarna i nadstawek pozwala zmieniać pojemność zbiornika od 450 l do 1000 l przy szerokości roboczej 3 m. Duże stopnie i stabilna poręcz zapewniają bezpieczeństwo przy wchodzeniu na platformę załadowczą .

Dostępne opcjonalnie ściany podziałowe zapobiegają przesypywaniu się ziarna na stromych zboczach.

Najwyższa precyzja dozowania i prób kręconych

Vario-Einstellgetriebe

Z bezstopniowo ustawianą i płynnie pracującą przekładnią Vario bardzo precyzyjnie realizowane są dawki wysiewu od 400 kg do jedynie 1,5 kg na hektar. Jest rzeczą oczywistą, że precyzja dozowania obejmuje wszystkie rodzaje nasion takie, jak rzepak, trawy, zboża aż po groch i bobik. 

Płynnie i bezstopniowo pracująca przekładnia Vario nie wymaga konserwacji i jest prosta w obsłudze. Do siewu rzepaku, wałek mieszający wyłączany jest przez wyciągnięcie sprężystej zawleczki. Do siewu rzepaku, wałek mieszający wyłączany jest przez wyciągnięcie sprężystej zawleczki.

Dobrze dozowane ziarno ma wartość złota!

Dosiersystem Vario-Control

Nowy system dozowania został zoptymalizowany w zakresie właściwości transportowych i rozdziału podłużnego: Osiągnięte to zostało poprzez zastosowanie dużego kółka wysiewającego Control o średnicy 80 mm w połączeniu z nową pokrywą podstawy i obudową dozownika. Duża średnica krzywkowych kółek wysiewających sprawia, że wysiewany materiał dłużej pozostaje w dozowniku i traktowany jest bardzo łagdnie. Bardzo równy napęd zapewnia bezstopniowa przekładnia Vario. 

Połączenie kółek do nasion drobnych (pomarańczowych) i normalnych kółek wysiewających (zielonych) umożliwia siew w dawkach od 1,5 do 400 kg/ha bez zmiany kółek wysiewających. Do przestawienia wystarcza kilka prostych czynności. W systemie dozowania AMAZONE-kółka wysiewające napełniane są od góry, podobnie jak kółka komorowe. Nie występują tu odchylenia między próbą kręconą a dawką wysiewu powstające w wyniku różnego stopnia napełnienia kółek wysiewających.

Zmiana dawki wysiewu

Saatmengenfernverstellung

Wraz ze zmianą dawki wysiewu możliwe jest podczas jazdy dopasowanie do różnych warunków glebowych. Hydrauliczna zmiana dawki wysiewu połączona jest w jednym zaworze sterującym z hydrauliczną zmianą nacisku redlic i zagarniacza tak, że przy zwiększeniu nacisku redlic i zagarniacza np. w miejscach ilastych, może być zwiększana także dawka wysiewu. Ze sterowaną elektronicznie zmianą dawki wysiewu w połączeniu z AMADRILL+ albo AMATRON 3 można dokonywać zmian dawki w górę i w dół w dowolnie ustawionych krokach.

Siew mechanicznymi agregatami uprawowo siewnymi po orce i w mulcz

Aufbausämaschine AD

Do siewu na polach zaoranych, brony wirnikowe i zębate wały ugniatające w połączeniu z siewnikami mechanicznymi oraz redlicami WS stanowią znakomitą kombinację. Brona wirnikowa przygotowuje i równa glebę a zębaty wał ugniatający celowo ją zagęszcza. Dzięki temu, pole jest optymalnie przygotowane do pracy redlic WS. 
Do siewu w mulcz zalecany jest agregat złożony z kultywatora wirnikowego, klinowego wału pierścieniowego oraz siewnika z redlicami rolkowymi RoTeC-Control.  Kultywator wirnikowy rozluźnia także twardą, zbitą glebę zachowując przy tym głębokość roboczą, gdyż jego zęby ustawione są "agresywnie".  Równocześnie następuje też wymieszanie słomy z glebą. Dzięki dużym przestrzeniom między zębami, mieszanina słomy z glebą może bez problemów przemieszczać się także powyżej dźwigarów narzędzi roboczych. Podążająca z tyłu belka równająca usuwa nierówności gleby. 
Klinowy wał pierścieniowy pasmowo działa na glebę tak, że ugnieciona  jest w jednej trzeciej, dwie trzecie powierzchni pozostają luźne. Redlice RoTeC-Control precyzyjnie układają nasiona w ugniecionych pasmach.

Roller Drill System RDS – System dla poprawy wschodów i zwiększenia plonów

Roller Drill System

Najpierw zagęścić, później siać:
Równomierne uformowanie redlin wysiewu tworzy warunki do absolutnie spokojnego biegu redlic i tym samym do dokładnego zachowania głębokości siewu. Dzięki temu możliwe są wyższe prędkości robocze, niż przy innych wałach. Zasada „najpierw zagęścić, później siać” pozwala niezależnie od rodzaju oraz stanu gleby zachować równą głębokość odkładania materiału siewnego i tym samym uzyskiwać lepsze wschody.

Zalety RDS w skrócie:
(1) Kontrolowane zagęszczenie redlin wysiewu klinowym wałem pierścieniowym:
Aby optymalnie zaopatrzyć rośliny w wodę, klinowy pierścień ugniata glebę pasmowo, bezpośrednio w rzędzie wysiewu.
(2) Kontrolowane odkładanie nasion redlicami RoTeC-Control:
Redlice RoTeC-Control poruszają się po ugniecionych śladach wyjątkowo spokojnie, tworząc bardzo dokładne redliny i odkładając nasiona na zagęszczoną warstwę gleby.
(3) Kontrolowane przykrycie nasion zagarniaczem rolkowym:
Zagarniacz rolkowy z regulowaną intensywnością pracy przykrywa nasiona luźną glebą. Rolki dodatkowo dociskają glebę nad nasionami.

Precyzyjne odkładanie nasion także na glebach kamienistych

Roller Drill System weicht Steinen aus

Po najechaniu na kamień, redlica RoTeC-Control podnoszona jest tylko raz. Przy redlicy zawieszonej równoległobocznie, z nieruchomą rolką, podnoszenie  jest dwukrotne.

Klinowy wał pierścieniowy: celowe zagęszczanie...

Keilringwalze

Najważniejszym zadaniem wału jest zagęszczenie gleby. Klinowy wał pierścieniowy tworzy zagęszczone pasma gleby, w których odkładane są nasiona. Podążający z tyłu zagarniacz przykrywa nasiona luźną glebą z nieugniecionych stref. 
Przez pasmowe zagęszczenie, rośliny otrzymują zawsze glebę w takim stanie, który odpowiada aktualnym warunkom pogodowym i tworzy najlepsze warunki do szybkich i równych wschodów. Klinowy wał pierścieniowy stanowi tym samym zabezpieczenie zachowania terminów uprawowych. 

Klinowy pierścień pozostawia za sobą jednolicie ugniecione pasma bez brył. Największą zaletą w porównaniu do wałów o innym profilu jest bardzo spokojny bieg redlic wysiewających.

Pewnie dźwiga i oszczędza paliwo

AD auf Walze aufgebaut

Wały o dużej średnicy dźwigają lepiej, ponieważ masa rozdzielona jest na większą powierzchnię przylegania. Klinowe wały pierścieniowe mają średnicę 520 lub 580 mm. Nawet na ciężkich glebach takie wały poruszają się bez problemów.  
Wały o dużej średnicy poruszają się spokojniej, niż małe. Tak można uzyskiwać wyższe, robocze prędkości siewu przy dokładnym odkładaniu nasion w redlinach. Mechaniczne siewniki nabudowane AD opierają się w całości na wale. Przeniesienie masy na wał jest przy tym optymalne. Cała masa jest bezpiecznie niesiona z dokładnym zachowaniem głębokości siewu. Maszyna uprawowa, np. kultywator wirnikowy może bez przeszkód przesuwać się nad kamieniami. 
Indywidualnie ustawiane zgarniacze, dzięki optymalnej pozycji eliminują zapychanie się klinowego wału pierścieniowego także na glebach z dużym udziałem iłów lub resztek pożniwnych sprawiając, że bieg wału jest lekki i swobodny. Tak oszczędza się paliwo.

Przykrycie nasion redlicami RoTeC pControl

Rotec-Control-Schar

Redlice RoTeC-Control pracują tak dobrze, jakby się nie zużywały. Nie zapychają się także przy dużych ilościach słomy i resztek roślinnych. Ukształtowanie redlin wysiewu i optymalne wprowadzenie nasion do gleby odbywa się z jednej strony przez tarczę wysiewającą a z drugiej, przez formierz redliny.  Elastyczna, plastikowa tarcza zapobiega przyklejaniu się gleby do tarczy wysiewającej, tworzy redlinę dla nasion i dokładnie utrzymuje  ustawioną głębokość siewu.

RoTeC: Sprawdzona ponad 1.500.000-krotnie!

Rotec-Control-Schare

Równe i dokładnie kontrolowane, utrzymywanie głębokości redlic RoTeC-Control osiągane jest przez tarczę Control 10 o szerokości 10 mm albo przez tarczę Control 25 o szerokości 25 mm. Ponieważ tarcze te zamontowane są bezpośrednio z boku redlicy, to pracują one dokładniej, niż redlica z ułożyskowaną, na stałe dołączaną rolką kopiującą głębokość. Tarczami lub rolkami ograniczającymi szybko, łatwo i komfortowo dokonuje się podstawowego ustawienia głębokości siewu przez nacisk redlic. Jeśli to konieczne, można bez żadnych narzędzi regulować redlicę w 3 pozycjach zapadkowego segmentu przestawiającego.

Redlice RoTeC-Control pracują z naciskiem do 35 kg. Ta wartość nacisku odnosi się w rzeczywistości tylko do redlicy, ponieważ nie jest dzielona na rolkę kopiującą i redlicę, jak ma to miejsce w innych rozwiązaniach. Przy siewie rzepaku lub roślin wczesnego siewu w czasie suszy można bez problemów pracować także z niewielkim naciskiem redlic.

Do wyboru są rozstawy rządów co 12,5 i 15 cm.

Jakość i niezawodność

Amazone pneumatische Sämaschinen AD-P Special und AD-P Super, Rotec-Control

• Tarcze wysiewające z utwardzanej stali narzędziowej
• Mały kąt natarcia i niewielki ruch gleby
• Odporną na ścieranie, plastikową tarczę ograniczającą głębokość i czyszczącą 
Duży odstęp między przednim a tylnym szeregiem redlic zapewnia siew bez zatorów także przy dużej ilości słomy. Tylko jedna tarcza tnąca na redlicę AMAZONE przy rozstawie rzędów 12,5 cm i siewie w mulcz, zapewnia wysokie tempo pracy oraz swobodny przepływ materiału w przestrzeniach między redlicami.

Redlica WS

WS-Schar

Redlica WS jest doskonała do siewu w orkę lub przy małej ilości słomy, np. po rzepaku lub burakach. Materiał na czubek redlicy, to znaczy hartowane żeliwo, jest niezwykle wytrzymały. W dużych gospodarstwach o agresywnych glebach, szybka wymiana czubków redlic możliwa jest po zluzowaniu tylko jednej śruby. 3-rzędowe ustawienie i duży rozstaw redlic skutecznie zabezpieczają przed tworzeniem się zatorów. Lejek prowadzący w redlicy kieruje nasiona bezpośrednio za czubek redlicy. Wspornik redlicy zapobiega zapychaniu wylotu redlicy przy opuszczaniu maszyny na glebę. Zależnie od typu maszyny mamy rzędy rozstawione od 12 do 16,6 cm (patrz dane techniczne).

Szablaste czubki redlic

Säbelscharspitze

Dla bardzo płytkiego siewu, na lekkich glebach lub przy siewie w mulcz przy średniej ilości słomy stosuje się redlice szablaste. Niewielkim wysiłkiem można je wymienić na czubki  redlic WS.

Przestawianie nacisku redlic

Nacisk redlic i zagarniacza zmieniany jest zawsze centralnie, mechanicznie lub hydraulicznie.

Zagarniacz z ciągniętymi zębami – mocny i niedrogi

Schleppzinkenstriegel

Przy redlicach WS stosuje się przeważnie zwykły zagarniacz ze sprężystymi zębami. Na polach bez słomy lub z małą ilością słomy jest to bardzo korzystne cenowo rozwiązanie. Zamocowanie zagarniacza posiada zintegrowane zabezpieczenie cofania zapobiegające uszkodzeniu zagarniacza podczas niezamierzonego przetoczenia maszyny do tyłu.

Przykrywanie siewu zagarniaczem sprężynowym lub zagarniaczem sprężynowym S

Exaktstriegel

Zagarniacz służy do przykrywania otwartych redlin wysiewu oraz do równania pola i pracuje bez zatorów nawet przy dużej ilości słomy. Indywidualnie uchylne i ułożyskowane elementy zagarniacza dostosowują się do nierówności gleby przykrywając nasiona niezależnie od ilości słomy na powierzchni.

Nacisk zagarniacza zmieniany jest mechaniczne, przez przełożenie sworzni. Przy hydraulicznej zmianie nacisku zagarniacza wstępnie, sworzniami ustala się minimalną i maksymalną wartość nacisku. Dzięki temu podczas jazdy i za pomocą jednego zaworu sterującego, można zmieniać nacisk zagarniacza i redlic, dostosowując się do warunków glebowych.

W połączeniu z redlicą RoTeC+ można stosować zagarniacz S o grubości sprężyn 15 mm. Ulega on niewielkiemu zużyciu i zapewnia dobre przykrywanie siewu także w najtrudniejszych warunkach stosowania.

Dodatkowy nacisk rolek zagarniacza

Amazone Sämaschine AD-P, Rollenstriegel

Zagarniacz rolkowy dodatkowo zagęszcza glebę nad redlinami wysiewu tworząc optymalne warunki kiełkowania. Zalecany jest szczególnie na glebach średnich, suchych przy siewie rzepaku lub roślin jarych. Tworzy się falisty profil powierzchni gleby eliminujący jej erozję. Wyjątkową zaletą jest zmiana nacisku zagarniacza niezależnie od redlic wysiewających. Nacisk rolek zagarniacza można ustawiać w zakresie ± 100 mm oddzielnie od nacisku redlic. Zagarniacz rolkowy może podążać za konturami gleby.

Zmiana nacisku redlic

Amazone Sämaschinen D9 und AD: Striegeldruckverstellung

Zestaw pokręteł daje możliwość centralnego, bezstopniowego ustawiania zagarniacza sprężynowego. Centralne ustawianie zagarniacza rolkowego odbywa się przez zespół z przestawianiem zagarniacza z zabezpieczeniem przeciążeniowym. W ten sposób można bardzo elastycznie zmieniać intensywność nacisku zagarniacza rolkowego lub całkowicie wyłączyć rolki dociskające. Roli dociskające można całkowicie podnieść na przykład przy siewach późną jesienią, na bardzo mokrych glebach. Zagarniacz można dokładnie ustawić w zespole otworów.