BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

80 urodziny obchodzi prof. h.c. dr. dr. h.c. Heinz Dreyer

Pobierz pakiet

Proszę kliknąć na zdjęcie powiększyć 

W dniu 19 lutego 2012, prof. h. c. (SAA Samara) dr. dr. h. c. Heinz Dreyer obchodził w Hasbergen swoje 80 urodziny. Jako najstarszy syn dyplomowanego inżyniera Heinricha Dreyera, potomka założyciela Amazonen-Werke, był już wcześniej wyznaczony przez ojca na jego następcę. Po maturze w Osnabrück odbył praktykę w stalowni w Georgsmarienhütte, w firmie Heinrich Lanz w Mannheim oraz w Bawarskich Zakładach Metali Lekkich. Po uzyskaniu w roku 1956 dyplomu Wyższej Szkoły Technicznej w Monachium (dzisiejszy Uniwersytet Techniczny w Monachium), pozostał na uczelni jako niezależny współpracownik wydziału badań Federalnego Ministerstwa Rolnictwa. 

Jego plany naukowe przekreśliła w grudniu 1957 roku nagła śmierć ojca. Heinz Dreyer niezwłocznie przeszedł do pracy w Amazonen-Werke i na początku 1958 roku wspólnie ze swoim kuzynem, Klausem Dreyerem, przejął kierowanie przedsiębiorstwem. Obok pilnej rozbudowy firmy, Heinz Dreyer wrócił do kontynuacji swojej pracy doktorskiej i w roku 1963 został wypromowany na Uniwersytecie Justus-Liebig w Gießen. Jego zamiarem było przekształcenie firmy w przedsiębiorstwo zorientowane na wyzwania przyszłości. Jako osoba odpowiedzialna za dział rozwoju produktów, Heinz Dreyer od 1958 skoncentrował się na maszynach do produkcji roślinnej. W ten sposób powstał typoszereg ZA, zupełnie nowa technika nawożenia rozsiewaczami dwutarczowymi w wersji zawieszanej na TUZ. Także pod jego kierownictwem skonstruowano konwencjonalne siewniki D4…D9. Obie serie odniosły ogromny sukces rynkowy i wyznaczyły kierunek działania w Europie. 

Obecnie Heinz Dreyer zajmuje się uprawą roślin na suchych terenach Rosji. Została zbudowana i dojrzała do wprowadzenia na rynek, zachowawcza technika siewu z redlicami dłutowymi. W swojej pracy Heinz Dreyer uzyskał ponad 300 patentów oraz liczne wyróżnienia:

W Rosji został członkiem „Międzynarodowej Akademii Szkolnictwa Rolniczego“. Jako doradca naukowy przy Państwowej Akademii w Samarze został uhonorowany w 2001 tytułem profesora tej uczelni. Ze względu na swoje zasługi w dziedzinie badań naukowych i rozwoju techniki rolniczej otrzymał w 2005 doktorat honoris causa Uniwersytetu Hohenheim. 

W roku 2008 został wyróżniony Srebrnym Orderem Zasługi Ministerstwa Rolnictwa Federacji Rosyjskiej. W uzasadnieniu wyróżnienia podkreślono „ogromny, osobisty udział w rozwoju kompleksu rolno-przemysłowego Rosji oraz obustronnie korzystnej współpracy między Federacją Rosyjską a Republiką Federalną Niemiec". W dniu 19 maja 2009 roku Heinz Dreyer otrzymał za osiągnięcia w swoim życiu zawodowym Honorowy Medal Związku Inżynierów Niemieckich (VDI). Tym samym VDI doceniło jego prace badawczo rozwojowe z zakresu techniki siewu i nawożenia oraz elektroniki, gdzie wyznaczył kierunki działania.