BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Terminale specyificzne dla maszyn

Die maschinenspezifischen TerminalsAmazone, jako podstawowe wyposażenie do obsługi różnych maszyn, oferuje swoim klientom specyficzne dla tych maszyn terminale. Są one przystosowane w zakresie swoich funkcji i ch obrazowania do poszczególnych maszyn oraz odpowiednio korzystniejsze cenowo. Do najważniejszych obszarów zastosowania należy tu elektroniczna, zdalna zmiana poszczególnych funkcji oraz prezentacja najistotniejszych parametrów takich, jak np. wielkość obrobionej powierzchni, zużycie ilości materiałów lub wielkości ciśnienia. Są one wyposażone w funkcję regulacji oferując przy tym przyłącze służące do komunikacji z innymi maszynami.

Dla siewników Amazone proponuje Amalog+, dla rozsiewaczy nawozów, Amados+ a dla opryskiwaczy polowych, Amaspray+. Dwa ostatnie wyposażone są w przyłącze pozwalające na łatwą komunikację z dokumentacją (np. z kartą pola). Poprzez powiązanie czujników lub kart aplikacji można tutaj dopasować wielkość zużycia środków produkcji specyficzną dla poszczególnych części pola.