BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

GPS-Track dla AMATRON 3

GPS-Track dla AMATRON 3

GPS-Track

GPS-Track jest systemem wspomagania jazdy równoległej znakomicie ułatwiającym orientację w polu. Dysponuje różnymi trybami śladów jak na przykład linia A-B i jazda po konturach pola oraz funkcją przeszkód. Ślady przejazdów są jednoznacznie numerowane. Odchylenie od idealnego toru jazdy pokazywane jest graficznie na wyświetlaczu, jasne polecenia kierowania utrzymują zestaw na właściwym śladzie. Pokazywany jest również odstęp do następnej ścieżki technologicznej - do idealnej orientacji. Funkcja GPS-Track działa oczywiście w trybie "stand-alone", czyli również bez dołączonej maszyny.