BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Mechaniczny siewnik nabudowany Cataya

Akcesoria

Pakiet Comfort 1 z terminalem Twin 3.0

Amazone, Mechanische Säkombination Cataya, Comfort-Paket 1 mit TwinTerminal 3.0

Aby jeszcze bardziej uprościć kalibrację i opróżnianie siewnika z resztek ziarna, AMAZONE oferuje dla maszyn pakiet Comfort 1 z terminalem Twin3.0. Terminal Twin jest wtedy zamontowany bezpośrednio na siewniku w SmartCenter. Taka pozycja ma istotną zaletę: kierowca może wykonywać obsługę i wprowadzać wszystkie dane kalibracyjne bezpośrednio na maszynie, co oszczędza czas konieczny do wielokrotnego wsiadania i wysiadania z ciągnika.

Terminal Twin 3.0 składa się ze szczelnej obudowy chroniącej przed wodą i kurzem, 3,2 calowego wyświetlacza i czterech dużych przycisków obsługowych.

Uniwersalne narzędzie obsługowe – jedno narzędzie do każdej sytuacji!

Universelles Bedienwerkzeug

Nowe, uniwersalne narzędzie obsługowe Cataya jest idealnym rozwiązaniem oszczędzającym uciążliwe szukanie i przewożenie wielu różnych narzędzi.

Przez ergonomiczny kształt i rozkład wszystkich punktów regulacyjnych można każde ustawienie zmieniać obrotem ręki.

Możliwe są następujące punkty zastosowania:
• Regulacja znaczników śladów,
• Regulacja głębokości odkładania nasion,
• Regulacja nacisku redlic,
• Otwarcie sita,
• Regulacja zespołu ścieżek technologicznych,
• Regulacja zagarniacza,
• Regulacja wysokości belki równającej,
• Regulacja blach bocznych

AmaDrill 2 – najlepsza obsługa!

AmaDrill 2

AmaDrill 2 został zaprojektowany specjalnie do siewników AMAZONE i jest niedrogim, ale bardzo wygodnym terminalem. Za pomocą komputera obsługowego AmaDrill 2 obsługa siewnika AMAZONE jest możliwa także bez funkcji ISOBUS ciągnika. Na kontrastowym wyświetlaczu w rozmiarze 4,7 cala widoczne są wszystkie konieczne ustawienia robocze. Do wszystkich funkcji dostępne są odpowiednie przyciski wokół wyświetlacza, co umożliwia przyjemną obsługę. Niezwykle praktyczne jest to, że każda funkcja ma własny przycisk, dzięki czemu unika się uciążliwego przełączania z jednego ustawienia do kolejnego.

Zalety:
• Obsługa bez funkcji ISOBUS ciągnika
• Przejrzysta, intuicyjna i jasna obsługa
• Każda funkcja ma własny przycisk
• Ergonomiczne, praktyczne, dobre
• Przejrzyste wyświetlanie na dobrze czytelnym, podświetlanym wyświetlaczu

Funkcje AmaDrill 2:
• Elektroniczne włączanie ścieżek technologicznych
• Włączanie znakowania przedwschodowego
• Włączanie i monitorowanie elektrycznego napędu dozownika (ilość rozsiewu/rozłączanie połowy/kalibracja)
• Włączanie oświetlenia roboczego LED (opcjonalnie)
• Kontrola poziomu napełnienia
• Licznik hektarów
• Wskaźnik prędkości
• Zapisywanie różnych ustawień maszyny i parametrów siewu

Task Controller (zarządzanie zadaniami)

Task Controller (TC) umożliwia rejestrację danych maszyny i wymianę danych pomiędzy maszyną a systemem informacji o zarządzaniu gospodarstwem rolnym. W tym celu używany jest znormalizowany format ISO-XML. Umożliwia to wygodny import zadań do terminala i/lub ponowny eksport gotowej dokumentacji po pracy. Można rejestrować zarówno sumaryczne wartości maszyn (TC-BAS), jak i dane dotyczące lokalizacji (TC-GEO). Oprócz zarządzania zadaniami i dokumentacją Task Controller może być również używany do przetwarzania kart aplikacyjnych w formacie ISO XML.

Task Controller jest standardowo dołączony do AmaTron 3 i AmaPad. W przypadku AmaTron 4 można go zamówić za pomocą pakietu oprogramowania „GPS-Maps&Doc”.

• Tworzenie lub wczytywanie zadań
• Przetwarzanie zadań
• Dokumentowanie wykonanej pracy
• Przetwarzanie kart aplikacyjnych w formacie ISO-XML

GPS-Maps – aplikacja przystosowana do zmiennego nawożenia

GPS Maps

Dzięki GPS-Maps możliwe jest nieskomplikowane zarządzanie przystosowane do zmiennego nawożenia. Ten moduł oprogramowania umożliwia proste przetwarzanie kart aplikacyjnych w formacie shape. Można przetwarzać albo docelową ilość rozsiewanego produktu, albo bezpośrednio także docelową ilość substancji czynnej. Funkcja ta jest standardowo dołączona w AmaPad i może być dodana do AmaTron 3 i AmaTron 4 za pomocą pakietów oprogramowania „GPS-Maps” lub „GPS-Maps&Doc”.

• GPS-Maps to intuicyjny system do przetwarzania kart aplikacyjnych
• Automatyczna regulacja ilości rozsiewu przystosowana do zmiennego nawożenia
• Optymalne zarządzanie stanem upraw dzięki aplikacji zorientowanej na zapotrzebowanie

GPS-Track – system jazdy równoległej na polu

GPS Track

System jazdy równoległej GPS-Track okazuje się wyjątkowym ułatwieniem przy utrudnionej orientacji w terenie, szczególnie na łąkach lub powierzchniach bez ścieżek technologicznych. Posiada moduł śladów o wielu możliwościach, jak podążanie za linią A-B lub jazda po konturach. Ślady są jednoznacznie numerowane. Odchylenie od idealnej linii jest przedstawiane graficznie na wyświetlaczu poprzez zintegrowaną belkę świetlną. Dzięki wyraźnym zaleceniom dotyczącym kierowania z dokładnym rozstawem ścieżek technologicznych, zawsze pozostajesz na torze!

• W AmaPad funkcja GPS-Track jest już zawarta w standardowym wyposażeniu
• W AmaTron 4 i AmaPad belka świetlna jest już standardowo zintegrowana w pasku stanu

Wszystko od jednego producenta!

Amazone Amapilot

Dzięki funkcji AUX-N można obsługiwać wiele funkcji maszyny w menu roboczym za pomocą AmaPilot+ lub innych wielofunkcyjnych uchwytów (joysticków) ISOBUS.

Twoje korzyści z AmaPilot+:
• Doskonała ergonomia
• Prawie wszystkie funkcje dostępne bezpośrednio na 3 poziomach
• Regulowana podpórka pod rękę
• Dowolne i indywidualne programowanie klawiszy

Dokładne rozmieszczenie materiału siewnego!

Aby uniknąć często spotykanego w praktyce nadmiaru i niedoboru nasion w krytycznych miejscach, bardzo ważny jest precyzyjny wysiew. Pomocą przy dokładnym rozmieszczaniu jest rozłączanie połowy siewnika, które zmniejsza o połowę daną szerokość roboczą, dzięki czemu można osiągnąć znaczne oszczędności zwłaszcza na klinach i poprzeczniaku. Obie połowy odpowiadają odpowiednio załączonej sekcji szerokości.

Automatyczne przełączanie sekcji szerokości GPS-Switch z Section Control

GPS-Switch_Section-Control_Cataya

Jeśli terminal obsługowy posiada funkcję Section Control, jak np. przełączanie sekcji szerokości w przypadku GPS-Switch firmy AMAZONE, to sekcje szerokości mogą być przełączane całkowicie automatycznie i w zależności od pozycji GPS. Jeśli zostało utworzone pole, kierowca może w trybie automatycznym w pełni skoncentrować się na obsłudze pojazdu, ponieważ sekcje szerokości są przełączane automatycznie w klinach i na poprzeczniakach.

Zalety automatycznego przełączanie sekcji szerokości:
• Odciążenie kierowcy
• Zwiększona precyzja nawet w nocy lub przy wyższych prędkościach
• Mniej przypadków nakładania się i miejsc z brakami
• Oszczędność materiałów eksploatacyjnych
• Mniej szkód w uprawach i zanieczyszczeń środowiska

GPS-Switch

W postaci automatycznego przełączania sekcji szerokości GPS-Switch firma AMAZONE oferuje oparte na GPS, w pełni automatyczne przełączanie sekcji szerokości dla wszystkich terminali obsługowych AMAZONE oraz rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy lub siewników obsługujących system ISOBUS.

GPS-Switch w AmaTron 3:
• Automatyczne przełączanie sekcji szerokości obsługujące maks. 80 sekcji szerokości

GPS-Switch basic w AmaTron 4:
• Automatyczne przełączanie sekcji szerokości obsługujące maks. 16 sekcji szerokości

GPS-Switch pro w AmaTron 4 i AmaPad:
• Automatyczne przełączanie sekcji szerokości obsługujące maks. 128 sekcji szerokości
• Tworzenie wirtualnego poprzeczniaka
• Tworzenie Point of Interests (POI)
• Automatyczne opuszczanie belki polowej w opryskiwaczu AMAZONE
• W AmaPad licencja GPS-Switch pro jest wyposażeniem seryjnym

Od prostoty do HighEnd – wszystko jest możliwe

W postaci AmaTron 3, AmaTron 4 i AmaPad w standardzie ISOBUS firma AMAZONE oferuje trzy szczególnie wygodne terminale obsługowe do maszyn ISOBUS. Oprócz zwykłej obsługi maszyny, istnieją dalsze możliwe zastosowania, takie jak np. automatyczne przełączanie sekcji szerokości GPS-Switch (Section Control). Aby spełnić wszystkie wymagania, konieczne są licencje na dodatkowe aplikacje, co umożliwia indywidualne wyposażenie każdego terminala.

• Wszystkie aplikacje są już wstępnie zainstalowane i można je bezpłatnie wypróbować
• Intuicyjna i przejrzysta obsługa

Wszystko pod kontrolą dzięki rozwiązaniu 2-terminalowemu

Oprócz możliwości obsługi maszyny ISOBUS firmy AMAZONE za pomocą terminala ciągnika, możliwe jest również rozdzielenie funkcji ciągnika i osprzętu dodatkowego oraz obsługa ich za pomocą dwóch terminali. Terminal ciągnika może nadal sterować ciągnikiem lub wyświetlać aplikacje GPS, podczas gdy inny terminal obsługowy w widoku UT jest w pełni wykorzystywany do kontroli i sterowania maszyny.

AmaTron 3 Wiesz, co masz!

Amatron 3

Terminal AmaTron 3 posiada 8 podświetlanych klawiszy oraz antyodblaskowy wyświetlacz o wysokim kontraście. W zależności od sytuacji na drodze i osobistych upodobań można wybrać pomiędzy widokiem UT (Universal Terminal) do obsługi maszyny lub jednym z widoków GPS. Ponadto przekonuje bardzo dobry stosunek ceny do wydajności! AmaTron 3 jest więc idealnym terminalem dla wszystkich, którzy chcą uzupełnić swój istniejący park maszyn AMAZONE o nową maszynę ISOBUS.

Zalety AmaTron 3:
• Kompaktowa konstrukcja wymaga niewiele miejsca
• Niedrogi model umożliwiający wejście do świata ISOBUS
• AmaTron 3 jest pełnowartościowym terminalem ISOBUS i może jednocześnie obsługiwać wszystkie maszyny AMAZONE z AMABUS (maszyny AmaTron+)
• Kilka aplikacji może być obsługiwanych jednocześnie. Przycisk „toggle” służy do przełączania pomiędzy ekranami obsługi.

Właściwości terminala:
• ISOBUS jest kompatybilny ze wszystkimi maszynami ISOBUS firmy AMAZONE i innych producentów
• Obsługa maszyn AMABUS
• Funkcja ECU ciągnika do doposażenia ciągnika bez ISOBUS (prędkość, wał odbioru mocy, ....)
• Przyłącze USB do wymiany danych
• Interfejs ASD, np. dla czujników N
• Interfejs GPS

Możliwe są następujące zastosowania:
• Task Controller – zarządzanie zadaniami w formacie ISO-XML
• GPS-Maps (opcjonalnie) – przetwarzanie kart aplikacyjnych w formacie shape
• GPS-Track (opcjonalnie) – system jazdy równoległej z opcjonalną zewnętrzną belką świetlną
• GPS-Switch (opcjonalnie) – automatyczne przełączanie sekcji szerokości obsługujące maks. 80 sekcji szerokości

Zewnętrzna belka świetlna

Amazone Externe Lightbar für Parallelfahrhilfe GPS-Track

W ramach możliwości rozszerzenia systemu jazdy równoległej GPS-Track AmaTron 3 może być wyposażony w zewnętrzną belkę świetlną, którą można wygodnie połączyć z GPS-Track. Zewnętrzny, dodatkowy wskaźnik diodowy można umieszczać w dowolnym miejscu kabiny.

AmaTron 4 – Manager 4 all

AmaTron 4

AmaTron 4, z 8-calowym kolorowym wielodotykowym wyświetlaczem, spełnia najwyższe wymagania. Czy to poprzez inteligentnie dobrane elementy obsługowe (dotyk / 12 podświetlanych przycisków / 3 przyciski bezpośredniego wyboru), czy też poprzez intuicyjną obsługę w trybie dziennym lub nocnym, AmaTron 4 oferuje maksymalną łatwość obsługi. Za pomocą przeciągnięcia palcem lub karuzeli aplikacji można szybko przejść z aplikacji do aplikacji lub do przejrzystego i prostego menu obsługi. Praktyczny MiniView, dowolnie konfigurowany pasek stanu oraz zintegrowana belka świetlna sprawiają, że korzystanie z AmaTron 4 jest wyjątkowo przejrzyste i wygodne.

Zalety AmaTron 4:
• Automatyczny tryb pełnoekranowy 8-calowego kolorowego wyświetlacza wielodotykowego podczas braku obsługi
• Praktyczna koncepcja MiniView
• Obsługa przy użyciu wyświetlacza dotykowego lub klawiszy
• Wyjątkowo intuicyjny i przyjazny dla użytkownika
• Dokumentacja pola
• Praktyczne i inteligentne rozplanowanie menu
• Tryb dzienny i nocny

Właściwości terminala:
• ISOBUS jest kompatybilny ze wszystkimi maszynami ISOBUS firmy AMAZONE i innych producentów
• Funkcja ECU ciągnika do doposażenia ciągnika bez ISOBUS
(prędkość, wał odbioru mocy, ....)
• Dwa złącza USB 2.0 do wymiany danych
• Interfejs do podłączenia czujników poprzez adapter SCU-L
(np. dla czujników N)
• Interfejs GPS
• Analogowe wejście wideo (złącze kamery)

Możliwe są następujące zastosowania:
• Interfejs GPS-Maps&Doc (opcjonalnie)
- Task Controller – zarządzanie zadaniami i kartami aplikacyjnymi w formacie ISO-XML
- Przetwarzanie kart aplikacyjnych w formacie shape
• GPS-Track (opcjonalnie) – system jazdy równoległej
• GPS-Switch basic (opcjonalnie) – automatyczne przełączanie sekcji szerokości obsługujące maks. 16 sekcji szerokości
• GPS-Switch pro (opcjonalnie) – automatyczne przełączanie sekcji szerokości obsługujące maks. 128 sekcji szerokości
• AmaCam (opcjonalnie) – licencja na oprogramowanie do kamery z automatycznym wykrywaniem jazdy wstecznej

Terminal obsługowy AMAPAD

Amapad

Nowoczesny terminal obsługowy AMAPAD firmy AMAZONE oferuje kompletne i zaawansowane rozwiązanie dla takich aplikacji GPS jak automatyczne, bazujące na GPS włączanie sekcji szerokości, systemy kierowania oraz Precision Farming.

AMAPAD dysponuje wyjątkowo ergonomicznym  ekranem dotykowym12,1" . Wraz z przyjazną w obsłudze koncepcją „Mini-View“ mogą być obserwowane ale jeszcze nie obsługiwane aktywnie aplikacje, przejrzyście pokazywane z boku. W razie konieczności można je powiększyć "dotykiem palca". Przyciski szybkiego dostępu oraz możliwość indywidualnego dopasowania „tablicy przyrządów“ ze wskaźnikami, uzupełniają ergonomię obsługi.

Obok włączania sekcji szerokości GPS-Switch oraz aplikacji specyficznych dla części pola można z pomocą GPS-Track zainstalować profesjonalne, ręczne prowadzenie po śladach. GPS-Track można przestawić również na kierowanie automatyczne.

Terminal dysponuje następującymi funkcjami obsługi maszyny:
+ Obsługa maszyny z ISOBUS

+ Zarządzanie zadaniami w celu dokumentacji
+ Automatyczne włączanie sekcji szerokości  GPS-Switch
+ Zintegrowana listwa oświetlenia dla pomocy w prowadzeniu równoległym GPS-Trac
+ Opcjonalne rozwinięcie do automatu prowadzącego
+ Mapy aplikacji, moduł GPS Maps pro
+ Złącze RS 232 przez adapter SCU (do wymiany danych)
+ Dwa złącza USB do wymiany danych
+ Moduł WLAN (przez adapter USB)
+ Wyjście GPS

Właściwości AMAPAD:
+ Przednia strona ekranu ze specjalnie hartowanego szkła
+ Obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia
+ Bardzo wąska krawędź i maksymalna przejrzystość
+ Równa powierzchnia, bez wnikania kurzu i wilgoci

Oświetlenie robocze LED – zamienia noc w dzień

Amazone, Mechanische Säkombination Cataya, LED-Arbeitsbeleuchtung – aus Nacht wird Tag

O dobrą widoczność w ciemnościach dbają opcjonalne reflektory robocze na zbiorniku ziarna. Przez obrotowe reflektory LED optymalnie oświetlana jest strefa pracy obok i za agregatem uprawowo siewnym. Ponadto opcjonalnie dostępne jest również oświetlenie robocze LED do redlic, które oświetla ich obszar. Wszystkie elementy oświetlenia roboczego można wygodnie włączać poprzez terminal.

Oświetlenie drogowe

Beleuchtung für die Strassenfahrt

Cataya spełnia wszystkie wymogi ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa transportu dzięki systemom oświetlenia drogowego.

Opcjonalnie Cataya Super może być również wyposażona w oświetlenie drogowe LED, które obejmuje również oświetlenie wnętrza zbiornika.

Wsporniki postojowe

Amazone, Mechanische Säkombination Cataya, Abstellstützen

Aby można było wykorzystywać bronę wirnikową/kultywator wirnikowy do pracy solo, AMAZONE oferuje opcjonalne wsporniki postojowe do łatwego i szybkiego odłączania nabudowanej maszyny. Siewnik można wtedy bardzo szybko agregatować.

Siew poplonów i wsiewek za pomocą GreenDrill 200-E

Amazone, Zwischenfruchtsaat und Untersaat mit GreenDrill

Nabudowany siewnik do poplonów GreenDrill jest idealnym rozwiązaniem do wysiewu poplonów i wsiewek w jednym przejeździe roboczym. Dobrze dostępny przez pomost załadowczy zbiornik siewnika GreenDrill mieści 200 l. Rozdział nasion na całej powierzchni następuje przez talerze odbojowe. Punkt podawania można ustawić przed lub za zagarniaczem.

Top argumenty:
+ Wysiewanie poplonu i drobnych nasion bezpośrednio z uprawą ścierniska lub gleby
+ Dostępne różne dozowniki walcowe
+ Uprawa szerokich powierzchni za pomocą talerza odbojowego
+ Łatwy dostęp za pomocą schodków
+ Nowoczesny komputer pokładowy w dwóch wersjach wyposażenia

Wygodna obsługa

Bediencomputer 5.2

Do sterowania maszyną służy komputer pokładowy 5.2. Umożliwia on włączanie/wyłączanie i przełączanie wałka wysiewającego i dmuchawy. Ponadto dostępne jest menu wyboru funkcji wspomagania kalibracji oraz wskazywania prędkości jazdy, wielkości zasianej powierzchni i czasu pracy. Prędkość obrotowa wałka wysiewającego dostosuje się automatycznie do zmian prędkości jazdy, jeśli komputer pokładowy zostanie podłączony do 7-biegunowego gniazda sygnałowego ciągnika.

Spulchniacze śladów kół ciągnika: CombiDisc

Traktorspurlockerer CombiDisc

Podczas pracy na glebach wrażliwych na ugniatanie i przy zredukowanej głębokości roboczej zasadne jest użycie spulchniaczy śladów kół ciągnika. Rozluźniają one ugniecione koleiny i można je regulować w poziomie oraz pionie. Zależnie od typu gleby oraz rodzaju pracy maszyny, spulchniacze śladów można wyposażyć w różne czubki spulchniające. Zabezpieczenie przed przeciążeniami zapewnia zachowanie siły zwalniania spulchniaczy we wszystkich pozycjach.

Zęby HD, o jeszcze dłuższym okresie eksploatacji

Cataya

Zęby HD, to rozwiązanie firmy AMAZONE, w którym zęby z utwardzaną powłoką są eksploatowane do 3 razy dłużej.

Przez zastosowanie zębów HD uzyskuje się minimalizację kosztów i oszczędza cenny czas pracy tracony przy wymianie zwykłych zębów.

Hydrauliczna regulacja głębokości KX/KG

Amazone, Mechanische Säkombination Cataya, Hydraulische Tiefenverstellung KX/KG

Opcjonalna hydrauliczna regulacja głębokości stosowana w kultywatorach wirnikowych KX/KG zapewnia operatorowi jeszcze wyższy komfort i więcej możliwości niż dotychczas, ponieważ obecnie włóka mocowana jest na wale nie wymaga przeregulowania po zmianie głębokości roboczej narzędzia aktywnego.

Gdy to konieczne, jak na przykład przy uprawie na większą głębokość na poprzeczniakach, można przestawić głębokość pracy kultywatora wirnikowego bezstopniowo z kabiny ciągnika. W ten sposób można również reagować na zmieniające się warunki glebowe.

Hydrauliczna zmiana głębokości: CombiDisc

Hydraulische Tiefenverstellung

Dodatkowo dostępna jest wygodna hydrauliczna regulacja głębokości roboczej, dzięki której możliwe jest proste i dokładne ustawienie z traktora. Dobrze widoczna i duża skala służy do orientacji. Tym samym można pracować na powierzchni tak płasko, jak to konieczne oraz głębiej w poprzeczniakach i torach jazdy.

Głębosz TL 3001

Tiefenlockerer_TL_3001

Kompaktowo zbudowany głębosz TL umożliwia swoimi 4 zębami spulchnienie gleby na głębokość do 25 cm. Opcjonalnie AMAZONE proponuje możliwość wykonywania uprawy bezorkowej także przy dużej ilości słomy. Uprawa bezorkowa z głęboszem zapobiega tworzeniu się zbyt zagęszczonej warstwy gleby w płaszczyźnie wysiewu.

• Seryjnie stosowane są redlice skrzydełkowe 30 cm. Opcjonalnie dostępne są poszerzone redlice skrzydełkowe 60 cm oraz przedłużenia blach bocznych.

Spulchniacze śladów kół ciągnika kultywator wirnikowy

Traktorspurlockerer

Podczas pracy na glebach wrażliwych na ugniatanie i przy zredukowanej głębokości roboczej zasadne jest użycie spulchniaczy śladów kół ciągnika. Rozluźniają one ugniecione koleiny i można je regulować w poziomie oraz pionie. Zależnie od typu gleby oraz rodzaju pracy maszyny, spulchniacze śladów można wyposażyć w różne czubki spulchniające. Zabezpieczenie przed przeciążeniami zapewnia zachowanie siły zwalniania spulchniaczy we wszystkich pozycjach.