BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Łatwe obliczenie właściwego doboru maszyny — nowy kalkulator wydajności od Amazone!

Pobierz pakiet

Proszę kliknąć na zdjęcie powiększyć 

Łatwe obliczenie właściwego doboru maszyny
— nowy kalkulator wydajności od Amazone!

Jaka szerokość robocza lub pojemność zbiornika jest wymagana do terminowego wykonania prac na polu? Jaka jest wydajność mojej maszyny w ciągu godziny, dnia lub całego sezonu?
Aby umożliwić udzielenie odpowiedzi na te pytania, firma Amazone rozszerzyła swoją ofertę usług online o nowy kalkulator wydajności Amazone. Ten kalkulator stanowi dodatkową pomoc przy podejmowaniu decyzji, dzięki której jeszcze przed zakupem maszyny można porównać, w jakim stopniu ten wybór będzie odpowiedni do struktury gospodarstwa.

Kalkulator wydajności pozwala rolnikowi sprawdzić najróżniejsze scenariusze maszyn i zabiegów w ramach techniki ochrony roślin, nawożenia, uprawy gleby, siewu, łącznie z siewem punktowym Bezpośredni dostęp można uzyskać poprzez link http://www.amazone.de/leistungsrechner. W ramach witryny internetowej Amazone kalkulator wydajności jest już odpowiednio zintegrowany ze stroną odwiedzonego produktu. Za pomocą suwaka można ustawić indywidualnie dane ramowe związane z eksploatacją i gospodarką w zakładzie. Wyniki są prezentowane bezpośrednio w postaci praktycznego zestawienia. Ponadto, oprócz aktualnego stanu rzeczywistego, możliwe jest zasymulowanie dwóch nowych wariantów, co pozwala na porównanie i przeanalizowanie najróżniejszych scenariuszy.

Kalkulatora wydajności można równie wygodnie używać na tablecie i w smartfonie. Wszystkie dane generowane przez kalkulator wydajności są wartościami wytycznymi i służą jedynie do prawidłowego dobrania maszyny.