BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Rama przednia z Crushboard lub ze spulchniaczem śladów kół ciągnika do Catros Special lub CatrosXL

Pobierz pakiet

Proszę kliknąć na zdjęcie powiększyć 

Rama przednia z Crushboard lub ze spulchniaczem śladów kół ciągnika do Catros Special lub CatrosXL

Do sztywnych kompaktowych bron talerzowych Catros Special i CatrosXL o szerokości roboczej 3 m, 3,50 m i 4,00 m AMAZONE oferuje teraz opcjonalną ramę przednią z Crushboard. Dzięki temu te kompaktowe brony talerzowe są idealne do upraw przedsiewnych – Crushboard osiąga silny efekt rozdrabniania i wyrównywania gleby. Wyposażenie to można również wykorzystać podczas uprawy ścierniska. Crushboard np. rozdrabnia strąki rzepaku i stymuluje rzepak leżący na ściernisku do silniejszego kiełkowania. Ścierniska po rzepaku, słoneczniku i kukurydzy są również rozdrabniane przez Crushboard, dzięki czemu wspierany jest proces użycia słomy jako nawozu.

Rama przednia jest montowana przed polem talerzy. Dzięki temu można regulować Crushboard niezależnie od głębokości roboczej pola talerzy. Głębokość roboczą, a tym samym intensywność pracyCrushboard można regulować mechanicznie lub hydraulicznie za pomocą zdalnego sterowania. Dzięki regulacji hydraulicznej kierowca może wygodnie, nie opuszczając siedzenia w ciągniku, dopasować ustawienie do odpowiednich warunków. Pomaga mu w tym łatwa do odczytania skala. Alternatywnie do Crushboard ramę przednią można wyposażyć w spulchniacze śladów kół, które mogą spulchniać ślady ciągnika na glebach wrażliwych na nacisk.