BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Spulchniacz TL

Szczegóły

Redlice skrzydełkowe

Flügelschare

Zależnie od rodzaju gleby można stosować oprócz seryjnych redlic skrzydełkowych 300 mm, także redlice skrzydełkowe o szerokości 600 mm.