BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Maszyny AMAZONE

W Focus: Cirrus jako maszyna roku 2018!

Focus-Maschine 2018: Die Anhängesäkombination Cirrus als

Przy szerokości roboczej od 3 do 6 m i z pojemnością zbiornika od 3.000 do 3.600 l ten pneumatyczny agregat uprawowo siewny przekonuje znakomitą jakością pracy przy siewie po orce lub w mulcz. Do wyboru są dwa różne rodzaje redlic, to jest redlice jednotarczowe RoTeC pro względnie redlice o podwójnych tarczach TwinTeC+.

Innowacje Amazone

Innovationen

Celem nowych rozwiązań AMAZONE jest umożliwienie rolnikom oraz przedsiębiorcom świadczącym usługi dalsze obniżenie kosztów produkcji o zwiększenie wydajności powierzchniowych przez racjonalną pracę.

Technika nawożenia

Düngerstreuer (Beispiel)

Do nawożenia: zawieszane, odśrodkowe rozsiewacze nawozów oraz zaczepiane, wielkopowierzchniowe rozsiewacze o szerokościach roboczych od 10 do 52 metrów.

Technika ochrony roślin

Pflanzenschutzgeräte

Do ochrony roślin: opryskiwacze zawieszane, zaczepiane i samobieżne, szerokości robocze od 12 do 40 metrów, ze zbiornikami o pojemności od 900 do 11.200 litrów.

Pasywna uprawa gleby

Bodenbearbeitungsgeräte

Do uprawek ścierniskowych i glebowych: Kompaktowe brony talerzowe, kultywatory, kombinacje kultywatorów-bron talerzowych, kultywatory wirnikowe, brony wrnikowe oraz wały uprawowe.

Wały do pasywnej uprawy gleby

Walzen

Odpowiednie do wszelkich zastosowań: wały podporowe, zębate wały ugniatające i klinowe wały pierścieniowe.

Aktywna uprawa gleby, głębosz

Aktive Bodenbearbeitung, Tieflockerer

Głębosz TL do kombinacji z broną wirnikową lub kultywatorem wirnikowym - przy bezorkowej uprawie gleby z dużą ilością słomy.

Wały do aktywnej uprawy gleby

Walzen aktive Bodenbearbeitung

Wały uprawowe dołączane do bron wirnikowych i kultywatorów wirnikowych.

Technika siewu poplonów

Zwischenfrucht Sätechnik

Dla wysiewu nasion drobnych i poplonów: Pneumatyczne siewniki nabudowywane GreenDrill do kombinacji z maszynami do uprawy gleby i siewnikami.

Technika siewu mechanicznego

Mechanische Sämaschinen D9 und AD

Siewniki mchaniczne do pracy solo lub w agregatach z kultywatorem wirnikowym lub broną wirnikową.

Technika siewu pneumatycznego

Pneumatische Sämaschinen

Siewniki pneumatyczne, łączone z aktywną lub pasywną techniką do uprawy gleby.

Technika siewu punktowego

Einzelkornsämaschinen

Pneumatyczne siewniki punktowe o szerokościach roboczych od 3 do 9 metrów.

Systemy dźwigarów

Trägersysteme

Rama łącząca KR oferuje wszechstronne możliwości aplikacji do pracy z siewnikami punktowymi ED, siewnikami D9 lub kompaktowymi bronami talerzowymi Catros o szerokości 9 wzgl. 12 m.

ISOBUS-Elektronika

Elektronik

Elektronika rozwinęła się do jednej z ważniejszych części składowych inteligentnej uprawy roślin, dając do dyspozycji praktyce rolniczej wielką ilość nowych technologii. W ten sposób technologia czujników, sterowania i regulacji pozwala w odczuwalny sposób oszczędzać środki produkcji, prowadzi do lepszego wykorzystania potencjału wydajnościowego przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Technika komunalna

Kommunaltechnik & Weidemanagement

Maszyny komunalne do pielęgnacji pastwisk i terenów zielonych.

Służby zimowe + budowa dróg

Winterdienst

Maszyny komunalne dla służb zimowych.

Bezpieczeństwo

Sicherheit

AMAZONE wymaga, aby na rynek dostarczać maszyny, które obok optymalnej funkcjonalności, wyróżniają się wysokim bezpieczeństwem produktu.