Niezrównany duet – czubek redlicy i rolka wychwytująca

PreTeC-Schar - Precea_4500-2C_Super_d0_kw_P3183753_d1_190816

Dzięki czubkowi redlicy i rolce wychwytującej zapewnione jest optymalne przykrycie nasion. Dobre zagęszczenie gleby zapewnia również jej szybszą kapilarność.

1. Dwutarczowa redlica nawozowa FerTeC Twin
2. Rolki nośne
3. Rolka wychwytująca
4. Zagarniacze tarczowe
5. Rolki dociskowe V

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki wysiewu

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.