Rozdzielacz – dokładne odkładanie nasion, większy plon

Die Vereinzelung (1) - Precea_4500-2C_Super_d0_kw_P3183666_d1_190819

Niezawodne rozdzielanie
Rozdzielacz pracuje wg zasady nadciśnieniowej. Za pomocą nadciśnienia ziarna są dociskane do otworów z wypustkami obracającej się tarczy rozdzielającej i w ten sposób są przenoszone. Podczas dalszego obrotu ziarna przechodzą przez trzy zgarniacze, które dokładnie oddzielają ziarna. Nadmiar ziarna jest usuwany, aby uniknąć podwójnego wysiewu. Jest to szczególnie ważne ze względu na dokładność rozdziału nasion.

  1. Talerz obrotowy
  2. Tarcza rozdzielająca


Szczególna cecha:

Dzięki inteligentnej konstrukcji jednostki rozdzielającej tarcza rozdzielająca i komora ciśnieniowa rozdzielania nasion są ze sobą połączone.


Zalety tej struktury są ogromne:


Die Vereinzelung (5) Animation_Vereinzelung
ANIMACJA

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat techniki wysiewu

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.