App_mySpreader_d0_kw_PA183917_d1_190819

ISOBUS

W celu zwiększenia komfortu obsługi i zapewnienia maksymalnej kompatybilności i bezpieczeństwa działania, maszyny i terminale obsługowe AMAZONE zostały wyposażone w funkcje przekraczające zakres ISOBUS. Dzięki temu np. w widoku GPS terminala można mieć podgląd danych maszyny oraz możliwa jest analiza funkcji ECU ciągnika w celu zautomatyzowania sekwencji ruchów. Dzięki zintegrowanemu rejestratorowi danych TaskControl dostępne są wszelkie rozwiązania telemetryczne oparte...

Licencjonowane oprogramowanie

W celu optymalnego wykorzystania wszystkich funkcji maszyny, AMAZONE oferuje licencjonowane oprogramowanie dla terminali obsługowych AmaPad, AmaTron 3 i AmaTron 4, jak również pakiety „GPS Maps” i „GPS Maps&Doc”, które umożliwiają łatwe przetwarzanie kart aplikacyjnych do uprawy zmiennej oraz automatycznego przełączanie sekcji szerokości GPS Switch, jak również oprogramowanie AmaCam do kamer tylnych oraz system GPS Track dla systemu jazdy równoległej.

AgApps

Do cyfrowego sterowania funkcjami maszyn z urządzeń mobilnych dostępne są różne AgApps od AMAZONE, takie jak aplikacja mySpeader i aplikacja EasyMix do rozsiewaczy nawozów, aplikacja mySeeder dla siewników oraz agregatów uprawowo-siewnych oraz rozszerzenie wyświetlacza AmaTron Twin integrująca się z tabletem. Adapter Bluetooth jest przy tym interfejsem łączącym mobilne urządzenie końcowe i maszynę, a aplikacja myAgrirouter zapewnia integrację danych między urządzeniami...

SmartServices 4.0

Dzięki SmartService 4.0 AMAZONE wykorzystuje media cyfrowe oraz rzeczywistość wirtualną i rozszerzoną dla celów serwisu, szkoleń i konserwacji. SmartTraining i SmartLearning służą do celów szkoleniowych i interaktywnych szkoleń kierowców, a SmartInstruction i SmartSupport wspomagają techników serwisu na miejscu z pomocą Augmented Reality (AR) i mobilnych urządzeń końcowych.

Zarządzanie danymi

Task Controller dla terminali obsługowych AmaTron 3, AmaTron 4 i AmaPad umożliwia zarządzanie danymi różnych maszyn, zaczynając od wymiany danych a kończąc na Farm Management Information System. Wraz z agriRouter AMAZONE oferuje uniwersalną, obejmującą różnych producentów platformę wymiany danych, a dzięki aplikacji myAgrirouter AMAZON może połączyć się z niezależnym centrum danych.