AmaCam

Amatron4_-_Zubehoer6_rdax_170x99.jpg

Dzięki licencji na funkcję AmaCam, podczas jazdy do tyłu automatycznie aktywuje się opcjonalna kamera tylna. Nie trzeba więc specjalnie przełączać widoku. Analogowy sygnał wizyjny może zostać również użyty jako zewnętrzna kamera, np. w przypadku zastosowania zbiornika czołowego.