Do pobierania pakietu dla mediów
W postaci automatycznego przełączania sekcji szerokości GPS-Switch firma AMAZONE oferuje oparte na GPS, w pełni automatyczne przełączanie sekcji szerokości dla wszystkich terminali obsługowych AMAZONE oraz rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy lub siewników obsługujących system ISOBUS.

GPS-Switch basic

  • Automatyczne przełączanie sekcji szerokości obsługujące maks. 16 sekcji szerokości
  • Tworzenie wirtualnego poprzeczniaka
  • Automatyczne wstępne opuszczanie belki polowej w opryskiwaczu AMAZONE
  • Wyposażenie standardowe dla AmaPad 2
  • Wyposażenie opcjonalne dla AmaTron 4

GPS-Switch pro (jako rozszerzenie wersji GPS-Switch basic)

  • Automatyczne przełączanie sekcji szerokości z 128 sekcjami, szczególnie dla techniki ochrony roślin z indywidualnym przełączaniem rozpylaczy
  • Oznakowanie przeszkód (np. woda, maszt linii napowietrznej)
  • Automatyczny zoom przy zbliżaniu się do poprzeczniaka
  • Wyposażenie standardowe dla AmaPad 2
  • Wyposażenie opcjonalne dla AmaTron 4Tym mógłbyś się również zainteresować