GPS-Switch basic

Automatyczne zarzadzanie sekcjami na nawrotach i w klinach GPS-Switch basic umozliwia oparte o dane GPS, całkowicie zautomatyzowane zarzadzanie sekcjami na nawrotach i w klinach dla rozsiewaczy, opryskiwaczy polowych i siewników. Jesli pole jest wyznaczone lub jego granice sa znane, kierowca w trybie automatycznym moze całkowicie skupic sie na obsłudze pojazdu. Funkcja GPS-Switch zawiera pełen zestaw funkcji ISOBUS TC-SC (Task Controller Section Control). Terminal obsługowy wyposazony w wersje podstawowa GPS-Switch oferuje zarzadzanie 16 sekcjami szerokosci.