GPS-Switch do AD-P i Avant

AD-P_032015_09_rdax_126x300.jpg

Po sukcesie systemów GPS-Switch w przypadku maszyn rozsiewających nawóz i rozpylaczy polowych teraz uwaga koncentruje się na wysiewie. Włączanie i wyłączanie dozownika elektrycznego jest sterowane za pomocą GPS-a. W szczególności w przypadku niewielkich powierzchni z licznymi procesami nawracania można osiągnąć decydujące odciążenie kierowcy oraz poprawę wyniku pracy. GPS-Switch steruje włączaniem i wyłączaniem dozownika elektrycznego AD-P i Avant w zależności od położenia maszyny i ustawień dokonanych uprzednio przez kierowcę. W modelu Avant (patrz str. 34) możliwe jest rozłączanie połowy siewnika 3 m. Umożliwia to redukcję do minimum nadmiarów lub niedoborów wysiewu występujących często w trudnych miejscach, takich jak poprzeczniaki i kliny pola. Luki w wysiewie należą zatem do przeszłości. Kierowca może się skoncentrować w pełni na jeździe i za pomocą niezależnie działających przyrządów wstępnych uzyskać czyste przejście. Oszczędność i bardziej produktywne stosowanie ziarna: za pomocą przełącznika GPS można uniknąć nakładania się ziarna, jak ma to miejsce w przypadku klasycznej metody, w której siewnik jest wyłączany dopiero po podniesieniu. Rozdzielane ziarno jest zatem lepiej umieszczane. Dla osiągania optymalnych punktów włączania i wyłączania maszyny, AMAZONE zaleca stosowanie dokładności RTK. Przyszłość to już teraźniejszość: coraz popularniejsze będą karty aplikacji zmiennego siewu uwzględniające kontury pola takie jak wzniesienia i doliny oraz mozaikowatość gleby. Konwersję map wysiewu ułatwiają programy Task Controller (obsługujący format ISO XML) i GPS-Maps stanowiące wyposażenie dodatkowe terminala AMATRON 3. Można importować standardowe formaty, konwertowane następnie w sposób automatyczny przez system. Graficzna prezentacja karty w tle umożliwia użytkownikowi należyty przegląd bieżącej sytuacji.