GPS-Switch do Avant

GPS_Switch(1)_rdax_170x114.jpg

Dokładne rozmieszczenie materiału siewnego

Po sukcesie systemów GPS-Switch w przypadku maszyn rozsiewających nawóz i rozpylaczy polowych teraz uwaga koncentruje się na wysiewie. Włączanie i wyłączanie dozownika elektrycznego jest sterowane za pomocą GPS-a. W szczególności w przypadku niewielkich powierzchni z licznymi procesami nawracania można osiągnąć decydujące odciążenie kierowcy oraz poprawę wyniku pracy.

Przełącznik GPS-Switch steruje włączaniem i wyłączaniem dozownika elektrycznego Avant w zależności od położenia maszyny i ustawień dokonanych uprzednio przez kierowcę. Tym samym w modelu Avant o szerokości 6 m możliwe jest rozłączanie połowy siewnika 3 m poprzez wyłączenie elektrycznego dozownika.

Umożliwia to redukcję do minimum nadmiarów lub niedoborów wysiewu występujących często w trudnych miejscach, takich jak poprzeczniaki i kliny pola. Luki w wysiewie należą zatem do przeszłości. Kierowca może się skoncentrować w pełni na jeździe i za pomocą niezależnie działających przyrządów wstępnych uzyskać czyste przejście.

Oszczędność i bardziej produktywne stosowanie ziarna: za pomocą przełącznika GPS można uniknąć nakładania się ziarna, jak ma to miejsce w przypadku klasycznej metody, w której siewnik jest wyłączany dopiero po podniesieniu. Rozdzielane ziarno jest zatem lepiej umieszczane. Dla osiągania optymalnych punktów włączania i wyłączania maszyny, AMAZONE zaleca stosowanie dokładności RTK.

Przyszłość to już teraźniejszość: coraz popularniejsze będą karty aplikacji zmiennego siewu uwzględniające kontury pola takie jak wzniesienia i doliny oraz mozaikowatość gleby. Task Controller lub GPS-Maps, stanowiące wyposażenie specjalne terminala AmaTron 3, ułatwiają konwersję kart wysiewu. Można importować standardowe formaty, konwertowane następnie w sposób automatyczny przez system. Graficzna prezentacja karty w tle umożliwia użytkownikowi należyty przegląd bieżącej sytuacji.


GPS-Switch für Avant (1) GPS_Switch_Saetechnik_manuell_120907_1
Nadmiary i niedobory siewu przy włączaniu ręcznym bez GPS-Switch. Ręczna obsługa dozownika.
GPS-Switch für Avant (2) GPS_Switch_Saetechnik_Vorgewende_120918_1
Automatyczne włączanie i wyłączanie elektrycznego dozownika z GPS-Switch w określonych pozycjach.
  1. Wirtualny poprzeczniak
  2. Pole, karty aplikacyjne do różnych norm wysiewu
  3. Obrobione powierzchnie
  4. Avant wyłącza się automatycznie w dokładnie oznaczonym momencie