GPS-Switch – dokładne rozmieszczenie materiału siewnego

cirrus_03_13_rdax_128x300.jpg

Przełącznik GPS-Switch steruje włączaniem i wyłączaniem dozownika elektrycznego w zależności od położenia maszyny i ustawień dokonanych uprzednio przez kierowcę. W modelach Cirrus 4003-2 i 6003-2 możliwe jest rozłączanie połowy siewnika 2 lub 3 m. Umożliwia to redukcję do minimum nadmiarów lub niedoborów wysiewu występujących często w trudnych miejscach, takich jak poprzeczniaki i kliny pola.

Coraz większą popularność zdobywają również karty aplikacyjne, umożliwiające dostosowywanie norm wysiewu do warunków występujących w polu na niewielkich powierzchniach, m.in. nierówności gruntu lub różnic jakości gleby. Konwersję kart aplikacyjnych ułatwiają programy Task Controller (obsługujący format ISO XML) i GPS-Maps. Można importować standardowe formaty, konwertowane następnie w sposób automatyczny przez system. Graficzna prezentacja karty w tle umożliwia użytkownikowi należyty przegląd bieżącej sytuacji.