GPS-Switch z indywidualnym włączaniem rzędów

ED03_24_b.jpg

Dokładne rozmieszczenie materiału siewnego Po sukcesie systemów GPS-Switch w rozsiewaczach i opryskiwaczach polowych najwięcej uwagi poświęca się teraz siewowi. Włączanie i wyłączanie poszczególnych agregatów jest sterowane przez GPS.

W szczególności w przypadku niewielkich powierzchni z licznymi procesami nawracania można osiągnąć decydujące odciążenie kierowcy oraz poprawę wyniku pracy. Przyszłość to już teraźniejszość Coraz większą popularność zdobywają również mapy wysiewu umożliwiające dostosowywanie norm wysiewu do warunków występujących w polu na niewielkich powierzchniach, m.in. do nierówności gruntu lub różnic w jakości gleby. Konwersję kart aplikacyjnych ułatwiają programy Task Controller (obsługujący format ISO XML) lub GPS-Maps stanowiące wyposażenie opcjonalne terminala AMATRON-3. Graficzna prezentacja karty w tle umożliwia użytkownikowi należyty przegląd bieżącej sytuacji. Automatyczne włączanie i wyłączanie Przełącznik GPS-Switch steruje włączaniem i wyłączaniem w zależności od położenia maszyny i ustawień dokonanych uprzednio przez kierowcę. Przez pojedyncze połączenie szeregowe można łatwo i wygodnie tworzyć ścieżki technologiczne oraz ślady nawadniania. W przypadku węższych rozstaw rzędów ścieżki technologiczne są potrzebne do wydobywania substratów fermentacyjnych lub innych nawozów w rosnących zasobach, bez szkodliwości dla roślin. Umożliwia to redukcję do minimum nadmiarów lub niedoborów wysiewu występujących często w trudnych miejscach, takich jak poprzeczniaki i kliny pola. Luki w wysiewie należą zatem do przeszłości. Kierowca może całkowicie skupić się na prowadzeniu maszyny.