GPS-Track

Amatron4_-_Zubehoer5_rdax_170x153.jpg

System jazdy równoległej GPS-Track okazuje się wyjątkowym ułatwieniem przy utrudnionej orientacji w terenie, szczególnie na łąkach. Posiada moduł śladów o wielu możliwościach, jak podążanie za linią A-B lub jazda po konturach. Ślady są jednoznacznie numerowane. Odchylenie od idealnej linii jest przedstawiane graficznie na wyświetlaczu. Jasne wskazówki dla manewrów skrętu poprzez zintegrowany lightbar na pasku stanu utrzymują pojazd na wytyczonym śladzie.  Również odległość od kolejnej ścieżki technologicznej jest dokładnie pokazana – dla zapewnienia idealnej orientacji, np. w celu odnalezienia odpowiedniego rzędu na polu kukurydzy.