GPS-Track do AmaTron 3

GPS_Track_UF_rdax_170x137.jpg

System jazdy równoległej GPS-Track okazuje się wyjątkowym ułatwieniem przy utrudnionej orientacji w terenie. Posiada moduł śladów o wielu możliwościach, jak podążanie za linią A-B, jazda po konturach oraz funkcję omijania przeszkód. Ślady są jednoznacznie numerowane. Odchylenie od idealnej linii jest przedstawiane graficznie na wyświetlaczu, jasne wskazówki dotyczące kierowania utrzymują pojazd na wytyczonym śladzie. Dokładnie pokazana jest również odległość od kolejnej ścieżki technologicznej – dla zapewnienia idealnej orientacji. Funkcja GPS-Track działa również „samodzielnie”, czyli bez podłączonego osprzętu.