GPS-Track do AMATRON 3 i AMAPAD

pantera_11-2015-06.jpg

System jazdy równoległej GPS-Track okazuje się wyjątkowym ułatwieniem przy utrudnionej orientacji w terenie. Posiada moduł śladów o wielu możliwościach, jak podążanie za linią A-B, jazda po konturach oraz funkcję omijania przeszkód. Ślady są jednoznacznie numerowane. Odchylenie od idealnej linii jest przedstawiane graficznie na wyświetlaczu, jasne wskazówki dotyczące kierowania utrzymują pojazd na wytyczonym śladzie. Również odległość od kolejnej ścieżki technologicznej jest dokładnie pokazana – dla zapewnienia idealnej orientacji, np. w celu odnalezienia odpowiedniego rzędu na polu kukurydzy. Na zdjęciu odbiornik AGI-4 do przełączania sekcji szerokości i automatycznego sterowania (opcja).