GPS-Track – system jazdy równoległej oparty na GPS

amatron3_14_03_gps-track.jpg

Opcjonalnie dostępny system jazdy równoległej GPS-Track to wyjątkowe ułatwienie przy utrudnionej orientacji w terenie. Posiada moduł śladów o wielu możliwościach, jak podążanie za linią A-B, jazda po konturach oraz funkcję omijania przeszkód. Ślady są jednoznacznie numerowane. Odchylenie od idealnej linii jest przedstawiane graficznie na wyświetlaczu. Jasne wskazówki dotyczące kierowania utrzymują pojazd na wytyczonym śladzie. Również odległość od kolejnej ścieżki technologicznej jest dokładnie pokazana – dla zapewnienia idealnej orientacji, np. w celu odnalezienia odpowiedniego rzędu na polu kukurydzy. Opcjonalnie dostępna jest również belka świetlna do montażu bezpośrednio w polu widzenia. Zalety: + GPS-Track to łatwe i intuicyjne urządzenie wspomagające jazdę równoległą opartą na GPS, z przejrzystym wyświetlaczem i wskaźnikiem odchylenia w cm. Graficzne wyświetlanie zaleceń dotyczących kierowania pomaga w bezpiecznym i prostym utrzymaniu wytyczonego śladu. Kierowanie nigdy nie było łatwiejsze! + Idealny do pracy na użytkach zielonych lub przedwschodowych – nigdy więcej nie będzie trzeba liczyć rzędów kukurydzy. + Może być obsługiwany w połączeniu z GPS-Switch lub samodzielnie, np. podczas kultywacji. + GPS-Track posiada funkcję omijania przeszkody: omijanie przeszkód i ostrzeganie w odpowiednim czasie w przyszłości. + Idealne uzupełnienie do GPS-Switch! + GPS-Track można również wyposażyć w terminale GPS-Switch i AMATRON 3.