AMAZONE Prosta i efektywna praca z kartami aplikacyjnymi i platformą agrirouter

Prosta i bezpieczna wymiana danych – dzięki platformie agrirouter, która łączy różnych producentów, firma AMAZONE wprowadza metody uniwersalnej wymiany danych. Za pomocą platformy agrirouter dane mogą być bezpiecznie i łatwo wymieniane między maszynami AMAZONE, programami rolniczymi, producentami i firmami.