Wszystkie terminale ISOBUS firmy AMAZONE mogą standardowo zapisywać i przechowywać dane dotyczące maszyn i lokalizacji za pośrednictwem kontrolera zadań. Dzięki kartom aplikacyjnym w formacie shape i ISO-XML możliwe jest zarządzanie zmienną aplikacją.

  • Łatwe tworzenie, wczytywanie i wykonywanie zadań
  • Rozpoczęcie pracy od razu, z późniejszą decyzją, czy zapisać dane
  • Import i eksport zadań w formacie ISO-XML
  • Podsumowanie zadań za pomocą eksportu do formatu PDF
  • Intuicyjny system do opracowywania map aplikacyjnych w formacie shape i ISO-XML
  • Automatyczna przystosowana do podziału na podpowierzchnie regulacja ilości rozsiewu
  • Wyświetlanie nieaktywnych granic pola i automatyczne rozpoznawanie pól podczas jazdy po obszarze
  • Optymalne zarządzanie zapasami dzięki aplikacji zorientowanej na zapotrzebowanie
  • Wyposażenie seryjne dla AmaTron 4 i AmaPad 2