ZA-V Control standardowo wyposażono w specyficzny dla maszyny komputer obsługowy AmaSpread+.

Wszystkie ważne funkcje mogą być sterowane przez podświetlone przyciski funkcyjne. Przyciski funkcyjne oraz jasny 5,7 calowy wyświetlacz z dużymi symbolami i cyframi pokazuje wszystkie funkcje wyraźnie i przejrzyście. Prosta struktura obsługi i prowadzenie w menu AmaSpread+ zapewniają wysoki komfort obsługi.

AmaSpread+ może włączać do 3 sekcji szerokości po lewej i prawej stronie. Bezpośrednio w terminalu można zapisać w pamięci i w dowolnym momencie wywołać kompletne ustawienia dla 20 nawozów. W celu dokumentacji obrobionej powierzchni, zużytej ilości nawozu i czasu pracy AmaSpread+ dysponuje poza tym systemem zarządzania obejmującym do 99 zadań.

Wszystkie ZA-V Control seryjnie posiadają komputer AmaSpread+ a jako Profis Control regulację dawki rozsiewu zależnie od prędkości jazdy w połączeniu z nowoczesną 200 Hz wagą z dwoma komorami ważenia. Opcjonalnie dla ZA-V Profis Control jest dostępny także czujnik nachylenia, który przy pracy na zboczach zawsze podaje precyzyjne wyniki ważenia.

ZA-V Control jest wspomagany także przez opcjonalne czujniki stanu napełnienia, które przy osiągnięciu wcześniej określonego stanu napełnienia pokazują w terminalu informacje dla lewej i prawej strony zbiornika nawozu.

Limiter V+ także można obsługiwać przez AmaSpread+. W menu nawozu można dla każdego rodzaju nawozu dokonać oddzielnych ustawień obejmujących rozsiewy krawędziowe, graniczne i rozsiewy przy rowach, które następnie będą bezpośrednio uruchamiane poszczególnymi przyciskami. W ten sposób użytkownik z mechanicznie napędzanym ZA-V ale w połączeniu z AmaSpread+, jest w stanie, zależnie od sytuacji przełączać przyciskiem, podczas jazdy rodzaj pracy między rozsiewem normalnym, krawędziowym, granicznym lub rozsiewem przy rowach.

Tym mógłbyś się również zainteresować