Technologia czujników azotu | Technika nawożenia

Od lat znane są systemy nawożenia azotem dostosowane do miejsca uprawy. Niektóre firmy usługowe oferują obecnie pobieranie próbek gleby z obsługą GPS. Na podstawie wyników można stworzyć mapę aplikacyjną, która w połączeniu z AMATRON 3, CCI 100, AMAPAD lub innymi terminalami ISOBUS, służy jako podstawa do nawożenia określonego dla danego miejsca. Metoda ta równoważy zaopatrzenie w składniki odżywcze i w ten sposób stwarza specyficzne dla danego miejsca optymalne...

WindControl | Technika nawożenia

Dla obszarów z często występującymi wiatrami, AMAZONE oferuje dla rozsiewaczy ZA-TS i ZG-TS system WindControl jako uzupełnienie systemu ArgusTwin – jak twierdzi prof. dr Karl Wind z HTW w Dreźnie. Dzięki WindControl wpływ wiatru na obraz rozsiewu jest permanentnie kontrolowany i może być automatycznie korygowany.

Argus | Technika nawożenia

ArgusTwin – Automatyczna regulacja optymalnego rozdziału poprzecznego
System ArgusTwin zapewnia ciągły, optymalny poprzeczny rozdział nawozu dzięki stałemu monitoringowi online i korekcie ustawienia systemu dozowania. Zwiększa to wydajność nawożenia i stanowi podstawę wprowadzania optymalizacji.
System Argus do ustalania strefy rozsiewu bazuje na kontroli rozdziału poprzecznego opartej o technikę radaru, która jest całkowicie niezależna od kurzu oraz zanieczyszczeń i...

Nadzór przewodów nasiennych | Technika siewu

Kolejnym przydatnym systemem asystowania jest opcjonalny nadzór przewodów nasiennych, który natychmiast rozpoznaje blokady na redlicach i w przewodach.
Czujniki w wężach prowadzących nasiona bezpośrednio za głowicą rozdzielającą kontrolują przepływ materiału siewnego. System automatycznie rozpoznaje włączanie ścieżek technologicznych. Taki nadzór daje świetną możliwość nadzoru siewu zwłaszcza podczas długich dni roboczych.