ArgusTwin – Automatyczna regulacja optymalnego rozdziału poprzecznego

System ArgusTwin zapewnia ciągły, optymalny poprzeczny rozdział nawozu dzięki stałemu monitoringowi online i korekcie ustawienia systemu dozowania. Zwiększa to wydajność nawożenia i stanowi podstawę wprowadzania optymalizacji.

System Argus do ustalania strefy rozsiewu bazuje na kontroli rozdziału poprzecznego opartej o technikę radaru, która jest całkowicie niezależna od kurzu oraz zanieczyszczeń i daje znakomite wyniki w praktyce. Za pomocą czujników radarowych ArgusTwin nadzoruje obszary pracy po obu stronach rozsiewacza i w razie konieczności koryguje rozsiew niezależnie dla strony lewej i prawej z wykorzystaniem systemu dozowania.


Top argumenty dla ArgusTwin

 • System jest od razu gotowy do pracy
 • System pozycjonowany powyżej tarcz rozsiewających
  • jest zabezpieczony między obiegowym rurowym pałąkiem ochronnym a zbiornikiem podstawowym
  • dzięki temu nie ma powierzchni, na których może odkładać się wilgoć, brud lub nawóz
 • Stały nadzór online dla obu stref rozsiewu
 • Zawsze optymalny rozdział poprzeczny nawozu, również przy zmieniającej się jego charakterystyce
  • Podstawa optymalnego prowadzenia upraw
  • Wyższa wydajność nawożenia
 • System jest aktywny również przy rozsiewie granicznym lub przełączanych sekcjach szerokości
 • Automatyczne wyrównanie obrazu rozsiewu na pochyłościach z wykorzystaniem korekty pozycji systemu dozowania
 • Stały montaż na rozsiewaczu, bez ruchomych części – kompletnie nieścieralny i niewymagający konserwacji