Nadzór przewodów nasiennych | Technika siewu

Kolejnym przydatnym systemem asystowania jest opcjonalny nadzór przewodów nasiennych, który natychmiast rozpoznaje blokady na redlicach i w przewodach.

Czujniki w wężach prowadzących nasiona bezpośrednio za głowicą rozdzielającą kontrolują przepływ materiału siewnego. System automatycznie rozpoznaje włączanie ścieżek technologicznych. Taki nadzór daje świetną możliwość nadzoru siewu zwłaszcza podczas długich dni roboczych.