Technologia czujników azotu | Technika nawożenia

ZA-TS3200_Claas_dx_schmk_186535---6_d1_151027
ZA-TS 3200 z Claas Axion

Od lat znane są systemy nawożenia azotem dostosowane do miejsca uprawy. Niektóre firmy usługowe oferują obecnie pobieranie próbek gleby z obsługą GPS. Na podstawie wyników można stworzyć mapę aplikacyjną, która w połączeniu z AMATRON 3, CCI 100, AMAPAD lub innymi terminalami ISOBUS, służy jako podstawa do nawożenia określonego dla danego miejsca. Metoda ta równoważy zaopatrzenie w składniki odżywcze i w ten sposób stwarza specyficzne dla danego miejsca optymalne warunki do wzrostu roślin.

Dzięki systemom czujników można zwiększyć potencjalne plony. Biomasa, wysokość roślin, zawartość chlorofilu lub zielone zabarwienie są wykorzystywane jako wskaźniki do określenia ilości wchłoniętego azotu lub zapotrzebowania na azot. Za pomocą czujników dane te są określane i przeliczane na optymalną dawkę oprysku przy użyciu nowoczesnych komputerów pokładowych, takich jak AMATRON 3, terminal CCI-100 lub AMAPAD, a dawka oprysku jest odpowiednio kontrolowana. Dalszy rozwój techniczny nawożenia mineralnego określa również system czujników, które mogą rejestrować wiele różnych danych online i sterować złożonymi systemami dystrybucji.