chronik-S4B1F_300dpi

1935

  • Budowa kuźni (960 m2) z magazynem części metalowych o powierzchni 500 m2 (dziś – magazyn )