chronik-S4B1F_300dpi

1937

  • Utworzenie kotłowni z maszyną parową 300 KM i własnym zaopatrzeniem w prąd