chronik-S4B1F_300dpi

1958

  • Dypl. inż. uniw. Heinz Dreyer i inż. Klaus Dreyer rozpoczynają pracę w firmie
  • Pierwszy rozsiewacz dwutarczowy „AMAZONE-ZA”