chronik-S4B1F_300dpi

1975

  • Utworzenie własnego działu produkcji części z tworzywa sztucznego w Gaste