chronik-S4B1F_300dpi

1980

  • Pierwszy rozsiewacz dwutarczowy do nawozu z wymiennymi tarczami (24 m szerokości roboczej) „AMAZONE ZA-U”