chronik-S4B1F_300dpi

1984

  • Zakup młyna Huder o powierzchni ok. 2,5 ha i przebudowa na zakład „Hude-Nord”